Klima- og Energiministeriet

Arbejdsgruppe skal se på effektivisering af kommunernes byggesagsbehandling

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2011 13:52 CET

Ny opgørelse viser, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager igen er steget. Klima-, energi- og bygningsministeren nedsætter en arbejdsgruppe, som skal se på effektivisering af byggesagsbehandlingen.

I dag offentliggøres oversigten med kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager. Oversigten viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager er steget med 9 % på et halvt år. Desuden viser tallene, at der er store forskelle mellem kommunerne – den hurtigste kommune kan f.eks. behandle erhvervsbyggeri på 17 dage, mens den langsomste kommune bruger 319 dage. 

Klima-, energi– og bygningsminister Martin Lidegaard:

  • Regeringen vil skabe gode rammevilkår for danske virksomheder, og udviklingen i sagsbehandlingstiderne for byggesager skal vendes. Det er vigtigt, at kommunerne er effektive og tilbyder god service til de borgere og virksomheder, som står over for at skulle opføre byggeri. 

 

  • Derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe med alle relevante parter, som skal komme med forslag til effektivisering af byggesagsbehandlingen. Gennem dialog med parterne forventer jeg, at vi kommer frem til de bedste forslag til nye tiltag.  


Arbejdsgruppen bliver nedsat inden jul og skal i løbet af foråret og sommeren 2012 komme med forslag til, hvordan kommunernes byggesagsbehandling kan effektiviseres og i den forbindelse blandt andet se nærmere på sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra KL og byggebranchens organisationer. 

Oversigten offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Kontakt: Kontorchef Dorte Nøhr Andersen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Tlf. 35466000