Nationalmuseet

Arkæolog Kristian Kristiansen hædres med den prestigefyldte Westerbypris

Pressemeddelelse   •   Maj 08, 2017 08:47 CEST

Den 10. maj modtager professor, dr.phil. i arkæologi og bronzealderekspert Kristian Kristiansen, Göteborg Universitet, Westerbyprisen 2017. Han modtager prisen på 100.000 kroner for sin forskning i nordisk bronzealder set i et internationalt fokus. Samtidig modtager seniorforsker og arkæolog ved Nationalmuseet Ulla Mannering et rejselegat på 50.000 kroner.

Når overrækkelserne finder sted den 10. maj kl. 15.30 på Nationalmuseet er det to prominente arkæologer, som modtager hæder for deres forskning og arbejde.

Bestyrelsesformand for Erik Westerby-Fondet og direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen fortæller om tildelingen af Westerbypris til Kristian Kristiansen:

- Med Westerbyprisen vil vi anerkende Kristian Kristiansens arbejde. Hans evne til at finde sammenhænge i det kæmpestore, komplekse fundmateriale fra bronzealderen er banebrydende, og hans evne til at se de store linjer kaster nyt lys over bronzealderfolkets kontakter med det øvrige Europa.

Indflydelse på europæisk arkæologi og bronzealder
Professor på Göteborg Universitet, Kristian Kristiansen, er født i 1948 og opvokset i den sydøstjyske landsby Hyrup. I 1975 afsluttede han studiet i Forhistorisk Arkæologi på Aarhus Universitet som mag.art. og fik universitetets guldmedalje.

Kristians studietid faldt sammen med en nyorientering af arkæologien. Udviklingen kom til at gå under navnet New Archaeology, og det markerede et skifte fra en kulturhistorisk tilgang i forskningen til et mere antropologisk og naturvidenskabelig fokus. Kristian har spillet en afgørende rolle i introduktionen af den nye orientering i Skandinavien, og i hvordan den blev tilpasset skandinaviske forhold.

- Det er udtryk for en meget stærk evne til at kunne identificere nye strømninger i arkæologien. Kristian Kristiansen ser forbindelser, hvor andre ikke gør - mange gange fordi han er præget af en åbenhed over for mulighederne, som fører faget videre, siger Per Kristian Madsen.

Dette fokus har Kristian Kristiansen bragt med ind i en række store projekter i de forløbne år. Ikke mindst det europæiske ”RISE”-projekt, der med DNA- og isotop-analyser handler om at kortlægge forbindelser og vandringer i den sene stenalder og bronzealder.

Igennem hele Kristian Kristiansen karriere er det bronzealderen, der har stået i centrum. I 1998 forsvarede han sin doktorafhandling Europe Before History. Den markerede et nybrud, som tegnede et nyt, sammenhængende billede af den europæiske bronzealder. Bogen The Rise of Bronze Age Society, som er skrevet sammen med arkæolog Thomas Larsson. Den står som en forskningsmarkør i beskrivelsen af bronzealderen og de langdistance­forbindelser og enkeltpersoners rejser, som fandt sted i denne periode.

Kristian Kristiansen er i dag ansat på Göteborg Universitet og er en af Europas mest kendte arkæologer. Han har en solid rod i det skandinaviske, men med en evne til at række ud over hele det europæiske område og en vilje til at fortælle de store historier.

Ny viden om oldtidens tekstiler
Erik Westerby-Fondets rejselegat overrækkes i år til seniorforsker på Nationalmuseet Ulla Mannering, der har en ph.d. i forhistorisk arkæologi.

I 2005 grundlagde Ulla Mannering sammen med historiker og filolog Marie-Louise Nosch og arkæolog Eva Andersson Strand Danmarks Grundforskningsfonds Center for tekstilforskning (CTR) ved Københavns Universitet. Her var Ulla Mannering leder af forskningsprogrammet Danish Textiles and Costumes from the Early Iron Age.

Senere i 2010 indledtes et opfølgende 5-årigt forskningsprogram Textile Crafts and Cultures, hvor Ulla Mannering i samarbejdede med Eva Andersson Strand og Karin Margarita Frei. Dette forskningsprogram omfattede blandt andet de danske bronzealderdragter og har bragt overraskende ny viden om blandt andet farvning og dragternes visuelle indtryk, men også om uldens herkomst. Gennem hele CTRs virke har der været en stærk tilknytning mellem CTR og Nationalmuseet, der står som partner i centerets anden periode, og hvor Ulla Mannering har fortsat som fastansat.

I kraft af sit engagement og arbejde har Ulla Mannering rejst verden tynd på foredragsturneer, til konferencer og forskningsophold i de fleste europæiske lande og med afstikkere til Indien, Kina og Sydamerika.

- Det er jo sådan, at jo mere man rejser, desto mere opdager man, som det kunne være interessant at udforske nærmere. Rejselegatet går i år til Ulla, så hun kan fortsætte sin videnskabelige rejse, fortæller Per Kristian Madsen.

Tid og Sted
Om arrangementet:
Professor Kristian Kristiansen modtager Westerbyprisen på 100.000 kroner, og seniorforsker, ph.d. Ulla Mannering et legat på 50.000 kroner. Priserne overrækkes af formand for Erik Westerby-fondet Per Kristian Madsen. Kristian Kristiansen holder et kort foredrag om sit arkæologiske arbejde.

Tid: Onsdag den 10. maj, kl. 15.30
Sted: Nationalmuseets biograf

Pressen er meget velkommen.

Fakta om Westerbyprisen
-Erik Westerby-Fondet er oprettet til minde om Erik Westerby (1901-1981), der ydede en banebrydende indsats ved udforskningen af den ældre stenalders levn i Danmark.
-Erik Westerby-Fondet har uddelt Westerbyprisen næsten hvert år siden 1983.

Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum - og vi er mange museer i ét. 
Hvert år besøger over en million mennesker et af Nationalmuseets museer i hele landet.