DLG

Asbjørn Børsting ny direktør i DAKOFO

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2014 10:49 CEST

Direktør Fritz Hansen (64) forlader medio 2015 sin stilling som direktør for DAKOFO for at gå på pension. Fritz Hansen kan den 1. august 2015 markere 50 års jubilæum, som ansat i den danske korn- og foderstofbranche og har siden 2003 været direktør for DAKOFO. I årene forinden beklædte Fritz Hansen forskellige ledende stillinger i KFK-koncernen - senest som direktør for plantesektoren.

DAKOFO's bestyrelse har pr. 1. maj 2015 ansat Asbjørn Børsting (58) som ny direktør. Asbjørn Børsting vil varetage direktørfunktionen sammen med en del af sine nuværende arbejdsopgaver som seniordirektør i DLG-koncernen, herunder bestyrelsesopgaver i Sejet Planteforædling I/S, Crop Innovation Denmark samt diverse eksterne opgaver.I forbindelse med den nye ledelse vil DAKOFO's sekretariat blive styrket med ansættelse af yderligere et par medarbejdere. DAKOFO's sekretariat varetager ud over de direkte DAKOFO-brancheopgaver samtidig sekretariatsfunktioner for en række andre foreninger. Det gælder bl.a for Sammenslutningen af Danske Sortsejere (APVD) og Erstatningsfonden for Sædekorn. Derudover arrangerer DAKOFO hvert år Baltic Grain Exchange, som er en varebørs.