Axcess A/S

Axcess – Danmarks bedste it-arbejdsplads

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 11:40 CET

Axcess A/S, systemintegrator inden for netværks- og kommunikationsløsninger, er blevet kåret som Danmarks bedste it-arbejdsplads i Great Place to Work ® Institutes årlige kåring af Danmarks bedste arbejdspladser. Axcess formår at forene gode forretningsmæssige resultater og medarbejdertrivsel.

Adm. direktør Stig Abildsø og bestyrelsesformand Jørn Kildegaard kan ranke ryggen: Axcess A/S er kåret af Great Place to Work ® Institute Danmark som Danmarks bedste it-arbejdsplads. Desuden blev Axcess kåret som nr. 11 blandt alle de vurderede arbejdspladser.

Axcess leverer netværks- og kommunikationsløsninger i form af hardware, software, rådgivning og support til både offentlige og private kunder. 

Axcess blev etableret i 2000 med bare to medarbejdere. Siden er Axcess vokset og tæller nu 110 medarbejdere fordelt på kontorer i hhv. Søborg og Aarhus. 

”Vi er meget stolte af kåringen,” siger Stig Abildsø. ”Og ekstremt glade, fordi kåringen viser, at det er muligt at kombinere gode forretningsmæssige resultater og medarbejdertrivsel, også i it-branchen, hvor mange traditionelt har en travl hverdag med mange bolde i luften”.

Dygtige og målrettede medarbejdere
De gode resultater viste Axcess bl.a. i sit sidste årsregnskab, der løb fra 1.7. 2009 til 30.6. 2010. På en omsætning på 256 mio. kr. skabte Axcess et overskud før skat på 10,4 mio. kr. For årsregnskabet 2008/2009 var omsætningen 264 mio. kr. og overskud før skat 8 mio. kr. 

”Ligesom resten af markedet var Axcess dengang præget af krisen, så vi oplevede en lille omsætningsnedgang, der dog var mindre end markedet generelt. Men det er kendetegnende for medarbejderne i Axcess, at de giver den en skalle i en krisetid. Så vi kom ud af krisen med en optimeret forretning, fordi vi på en lavere omsætning skabte et bedre resultat end året før,” siger en stolt Stig Abildsø.

Den virtuelle virksomhed
Axcess har siden sin etablering arbejdet ud fra en vision om den virtuelle virksomhed. Det betyder bl.a. at data bevæger sig derhen, hvor mennesker har brug for dem og ikke omvendt, og at virksomheden hele tiden tilpasser sig den menneskelige adfærd og skaber mobilitet og effektive arbejdsprocesser. 

Dette har bl.a. gjort det let at etablere et Aarhus-kontor. For i kraft af videokonferenceudstyr fungerer Aarhus-kontoret godt integreret med Søborg-kontoret. Et andet eksempel er Axcess’ mobile receptionist, som ikke er afhængig af at sidde på sin plads for at tage i mod kald til virksomheden, men kan bevæge sig rundt i bygningen og besvare kald via sin trådløse telefon, samtidig med at hun løser andre opgaver.

Den samme fleksibilitet gælder de øvrige medarbejdere. Axcess har free seating, hvilket giver fleksibilitet, trivsel og aktiv videndeling. Kun enkelte medarbejdere inden for HR og økonomi, hvor arbejdet stiller krav om en vis diskretion, har egne kontorer. Derimod sidder hele ledelsen, inkl. Stig Abildsø ”på gulvet” sammen med de øvrige medarbejdere. 

”Axcess er en udpræget kompetencevirksomhed. Det vil sige, at medarbejderne er vores vigtigste aktiv. Udover at vi tilbyder medarbejderne mange forskellige muligheder for uddannelse samt frihed under ansvar, giver den åbne, fleksible kultur de bedst mulige rammer for at dele viden,” siger Stig Abildsø. 

Stress – det er da noget, man forebygger!
Stig Abildsø og den øvrige ledelse er klar over, at it-branchen kan være et barsk sted at arbejde. Derfor stiller Axcess en coach til rådighed for medarbejderne. Axcess stiller ikke krav om at emner, der skal behandles via coaching, udelukkende skal være arbejdsrelaterede, for holdningen er, at private udfordringer lige så vel som arbejdsmæssige udfordringer kan påvirke overskud og humør.

Desuden har Axcess uddannet otte medarbejdere som ”stress-spottere”, dvs. medarbejdere, der som en del af deres arbejde har fokus på, om deres kollegaer trives og ikke er presset af for stor travlhed på arbejde eller kriser på hjemmefronten. Når en stress-spotter får øje på problemer, tager han eller hun kontakt til nærmeste leder og HR, der herefter tager fat i medarbejderen, så denne kan få hjælp hurtigst muligt.

Og for at undgå at det åbne kontormiljø skaber stress, er der indført regler for støjniveauet og regler for, hvordan man kan undgå at blive forstyrret. Så udover at medarbejdere fysisk kan flytte sig, så kan de også tage en ”forstyr mig ej-and” og sætte på sit bord, så det hermed er synligt, at man ikke ønsker at blive forstyrret.

”Kåringen som Danmarks bedste it-arbejdsplads viser, at det kan betale sig at tænke helhedsorienteret. Medarbejdere er ikke bare abstrakte ressourcer, men hele mennesker. På arbejdspladser er man sammen mange timer om dagen, så det er vigtigt, at medarbejderne fungerer godt sammen,” slutter Stig Abildsø, adm. direktør i Axcess A/S, Danmarks bedste it-arbejdsplads. 

### 

Om undersøgelsen
Great Place to Work® modellen måler virksomheder på følgende dimensioner:

• Troværdighed - kommunikation, kompetence og integritet
• Respekt – opbakning, samarbejde og omsorg
• Retfærdighed – Rimelighed, upartiskhed og lighed
• Stolthed – eget arbejde, team og virksomhedens image
• Fællesskab – fortrolighed, imødekommenhed og sammenhold

Alle danske arbejdspladser ‐ såvel offentlige som private – med minimum 50 medarbejdere har mulighed for at deltage i Great Place to Work ® kortlægningen. Kortlægningen annonceres i Berlingske Nyhedsmagasin og andre medier. 

I 2010 har i alt 124 arbejdspladser gennemført undersøgelsen. Heraf har 31 arbejdspladser flere end 500 medarbejdere og 93 har 50 – 499 medarbejdere.

Kandidater til listen over de bedste arbejdspladser har desuden udfyldt en såkaldt Kulturprofil, der har til formål at kortlægge en række faktuelle data om arbejdspladsen, herunder demografiske data om medarbejderne, spørgsmål om specifikke personalegoder eller politikker, og andre personaleforhold. Samtidig stilles der en række åbne spørgsmål med fokus på temaer som intern kommunikation, læring, belønningssystemer, medarbejderindflydelse og socialt liv. Kulturprofilen medvirker til at give Great Place to Work® Institute Danmark indblik i særlige kendetegn ved arbejdspladsens arbejdskultur, filosofi og værdigrundlag.

Medarbejdernes besvarelser af spørgeskemaet vægter 2/3 i undersøgelsen, Kulturprofilen vægter 1/3.

Axcess A/S – Danmarks bedste it-arbejdsplads 2010 
Axcess A/S blev etableret som konsulentvirksomhed i år 2000. I dag leverer Axcess netværks- og kommunikationsløsninger i form af hardware, software, rådgivning og support til både offentlige og private kunder. Axcess har specialiseret sig inden for følgende områder: Multiservice Network, Network Security, Unified Communications og Application Delivery. 

Axcess, som har 110 medarbejdere fordelt på kontorer i Søborg og Aarhus, er kåret som Danmarks Bedste it-arbejdsplads 2010 af Great Place to Work ® Institute Danmark.

Desuden er Axcess kåret til Årets IT-forhandler af Børsen i 2004, 2005, 2006, 2007 og 2009 samt som Gazelle-virksomhed i 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009.

http://www.axcess.dk

Pressekontakt
Stig Abildsø, adm. direktør
mobil: 4214 0151


Axcess A/S
Tobaksvejen 21 
2860 Søborg
Danmark