Skatteministeriet

Bålhytte giver landmænd fradrag

Pressemeddelelse   •   Okt 20, 2010 12:02 CEST

Hvis man ønsker at indrette en skovlegeplads på sit naturplejeareal eller få det ryddet for vildtvoksende buske, så giver SKAT nu fradrag for udgifterne.

Det er konsekvensen af en ny afgørelse fra Skatterådet, hvor en pensioneret landmand med 10 hektar skov fik ret til at fradrage udgifterne til opførelse af en bålhytte og to shelters. Afgørelsen indebærer, at land- og skovbrugets udgifter til for eksempel naturpleje og offentlighedens adgang til en ejendom fra nu af er fradragsberettigede.

Landmanden havde stillet ejendommen til rådighed for projektet "Spor i landskabet", hvor lodsejere åbner ejendommen op for offentlighedens adgang. Skov- og Naturstyrelsen havde tildelt landmanden et skattepligtigt tilskud til at gøre fritidslivet mere attraktivt for skovens brugere, men SKAT afviste i første omgang at give landmanden fradrag for udgifterne, fordi arealet ikke drives erhvervsmæssigt.

En bænk til madpakken
- Regeringen ønsker at fremme natur- og miljøprojekter, og det er altid positivt, når lodsejere åbner op for offentligheden og deltager i naturplejeprojekter. Jeg forventer, at denne nye linje fra SKATs side vil give landbruget fornyet appetit på rollen som naturforvalter og give danskerne nye muligheder i det fri. Det er altid rart at kunne søge ly på en kanoudflugt eller finde en bænk til at nyde madpakken, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Ifølge Skatterådets afgørelse fra den 22. juni er det et naturligt led i driften af en skov at afholde udgifter vedrørende offentlighedens adgang til skoven, hvorfor sådanne udgifter er fradragsberettigede.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er fradrag for afholdte udgifter, kan der indhentes bindende svar hos SKAT.

Yderligere oplysninger:
Benjamin Bøtker chefkonsulent tlf. 72 37 07 50, e-mail: benjamin.bodtker(snabel_a)skat.dk
Mette Thorn kommunikationschef tlf. 22 56 24 08, e-mail: mette.thorn@skat.dk