NCC

Bæredygtigt vartegn bliver til Standardernes Hus

Pressemeddelelse   •   Jun 25, 2014 10:00 CEST

Et arkitektonisk usædvanligt, klima-og energioptimeret kontorhus i det nye bæredygtige byudviklingsområde i Københavns Nordhavn får nu sin første beboer. Landets standardiseringsorgan, Dansk Standard, bryder ud af anonymiteten på en villavej i Charlottenlund og rykker nu ind i det langt mere synlige Portland Towers. Indflytningen sker med udgangen af juni.

Portland Towers er bygget omkring to cementsiloer, der siden 1979 har tjent som vartegn for den gamle frihavns pulserende historie med skibe, varer og handel. Frem for at nedrive de to siloer har NCC valgt at genbruge dem – og delvis beklæde dem med glas og lette stålfacader, der får kontorerne til at ”svæve” 24 meter over jorden. Siloerne blev i sin tid opført af Aalborg Portland til at opbevare cement.

Indflytningen i moderne kontorfaciliteter giver Dansk Standard mulighed for at tydeliggøre betydningen af det standardiseringsarbejde, der har stået på herhjemme siden 1920’erne, men som måske ikke umiddelbart har den store folkelige bevågenhed. Tanken er nemlig at benytte huset som eksperimentarium for standarder – og dermed vise omfanget og rækkevidden af standarders indflydelse på så godt som alt, hvad vi omgiver os med.

I tæt samarbejde med udstillingsstedet Experimentarium i København, der har succes med at øge børn og voksnes nysgerrighed over for naturfag, etablerer Dansk Standard i de kommende måneder en række interaktive installationer i det nye hus, hvor man i praksis kan opleve standardernes verden i Portland Towers, som NCC Property Development står bag.

Installationerne skal bl.a. føre besøgende gennem fortællingen om betydningen af standarder – herunder de standarder, der gemmer sig i vægge, gulve, elevatorer og belysning i dét, der af Dansk Standard vil blive betegnet som Standardernes Hus. Dermed bliver der mulighed for at give et bredere publikum end fagfolk et konkret indblik i standarders værdi for samfundet.

”Standardisering kan virke uvedkommende, men har enorm betydning for vækst og job herhjemme. I det nye eksperimentarium vil vi gøre installationerne interaktive. Udstillingsaktiviteterne skal være lærende og inspirerende – og tale til både studerende og aktører på alle niveauer i dansk erhvervsliv, der er på besøg i huset”, siger Anne Hasløv Stæhr, adm. direktør i Dansk Standard.

Portland Towers er med sine 59 meter det højeste byggeri i Nordhavnen og bliver dermed et vartegn for den nye bydel. Marius Møller, administrerende direktør for NCC Property Development, hæfter sig blandt andet ved, at kontorprojektet i alle faser har haft høje ambitioner om at minimere miljøpåvirkningen. Portland Towers forventes klassificeret med ”Very Good” i henhold til det internationale miljøcertificeringssystem BREEAM (se faktaboks).

”Bæredygtighed i form af miljøcertificering spiller en central rolle for en udviklingsvirksomhed som vores. Det betyder samtidig, at lejerne får et bedre indeklima og dermed oplever bedre trivsel, men over tid sparer de også mange penge på driften, ikke mindst på energiregningen”, siger Marius Møller.

NCC har bygget efter reglerne i det kommende bygningsreglement 2015, der blandt andet indebærer, at kravene til energiforbruget er cirka 40 procent skrappere end hidtil. For Dansk Standard, der kommer fra en eksisterende bygning af ældre dato, vil der alene på grund af det faldende varmeforbrug blive tale om en halvering af varmeregningen. Der er også udsigt til lavere elforbrug.

Portland Towers er det første kontorbyggeri i Københavns nye havnebydel med plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 3.500 beboere og 6.000-7.000 arbejdspladser. Cityringens fremtidige metro-forgrening til Nordhavnen – med to nye stationer Nordhavn og Orientkaj – ventes at stå færdig i 2019.

Fakta om Portland Towers:

 • Siloerne ligger på sandkajen, der blev etableret i 1950erne og 60erne, og var en del af Københavns Frihavn
 • De er opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement, der kunne losses og læsses direkte fra skibe ved kajkanten
 • Kontorerne er monteret uden på siloerne og ”svæver” 24 meter over terræn
 • I alt er der etableret syv etager
 • De rummer 11.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter sekundære arealer.
 • Øverst er der fælles kantine og udendørs panorama-terrasse til husets lejere
 • Portland Towers er med sine 59 meter det højeste byggeri i Nordhavnen
 • Byggeriet forventes miljøcertificeret efter BREEAM med klassificeringen ”Very Good”
 • Projektet er tegnet af DesignGroup Architects
 • NCC Property Development står bag byggeriet, der har ATP, PFA Pension og PensionDanmark som investorer
 • Kvarteret er Københavns nye, bæredygtige bydel med plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 3500 beboere og 6000-7000 arbejdspladser

Fakta om BREEAM :

BREEAM er et af de mest udbredte, internationale miljøcertificeringssystemer med over 120.000 certificerede bygninger og yderligere 720.000 på vej.

Der gives point i forskellige kategorier, som er vægtet i forhold til deres indflydelse på miljøet. På den måde anskues bygningens samlede miljøpåvirkning ud fra det bredest mulige perspektiv. Kriterierne forholder sig også til eksisterende lovgivning.

Kategorierne, der bedømmes, er:

 • Byggegrundens kvalitet (herunder offentlig transport, nærmiljø og eventuelle klimamæssige udfordringer som f.eks. stormflod eller jordskælv)
 • Miljømæssig kvalitet (fokus på den globale opvarmning, materialernes indflydelse på miljøet og ressourceforbruget)
 • Økonomisk kvalitet (totaløkonomi og fremtidig anvendelse af byggeriet)
 • Social og funktionel kvalitet (komfort både mht. luft, temperatur og akustik)
 • Adgangsforhold for handicappede og cyklister
 • Brug af kunst og arkitekter
 • Teknisk kvalitet (klimaskærmens kvalitet og mulighed for nem rengøring, brandsikkerhed)
 • Kvalitet i processen (forberedelse, planlægning og brug af prækvalifikation)

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Niels Fribo, projektdirektør, NCC Property Development A/S, nfc@ncc.dk

Telefon 2488 7255


Helle Pryds Bruun, pressekonsulent, Dansk Standard, hpb@ds.dk

Telefon 3996 6281

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm. 

I Danmark havde NCC i 2012 en omsætning på ca. 5,7 mia. danske kroner og ca. 2200 medarbejdere. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Bolig, NCC Roads og NCC Property Development. Se mere på www.ncc.dk.