Banedanmark

Banedanmark sænker 1200 ton tung vejbro på plads

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2011 17:27 CET

Den nye vejbro i Taulov vil fra onsdag og fire dage frem blive sænket på plads. Opgaven kræver overblik og præcision, når det 60 meter lange og 1200 ton tunge brodæk langsomt nedsænkes fra 12 meters højde - centimeter for centimeter.


Foto: Den nye vejbro i Taulov under opførelse 


Det sidste halve år har Banedanmark i samarbejde med Fredericia kommune været i fuld gang med opførelsen af en ny højbro og tilhørende vejanlæg vest for Fredericia i Taulov. Vejbroen vil i fremtiden forbinde byen med erhvervsområder og opland på tværs af den eksisterende jernbane.  

Brodæk støbt 12 meter oppe i luften

Vejbroen opføres hen over banen og kørestrømmen, og derfor har det været nødvendigt at støbe hele det store brodæk ude på byggepladsen i 12 meters højde. Et stort træskelet er opført og brugt som støbeform til de mange ton flydende beton, som danner brodækket. Nu er det hærdet og klar til at blive sænket på plads, fortæller byggeleder Bent Jensen fra Banedanmark.
  
"Med millimeters nøjagtighed nedsænker vi broen. En opgave, der tager fire dage og kræver 28 donkrafte, fordi det kun er muligt at sænke broen få centimeter af gangen. Efter hver lille nedsænkning indsættes nye kiler, og de 28 donkrafte placeres og justeres på ny. Og sådan fortsætter vi - trin for trin - til brodækket hviler på de nyopførte bropiller," siger han.

Herefter fortsætter arbejdet med at etablere det 1700 meter lange vejanlæg. Her skal store mængder jord og grus bruges til opbygning af vejanlægget og de to tilkørselsramper op til broen. I slutfasen etableres vejbelægning, fortov, belysning, autoværn og beplantning. 

Størstedelen af arbejdet er foregået, mens jernbanen har været i drift. Derfor er alle opgaver nøje koordineret, så togene har kunnet køre upåvirket under stilladset, mens der er blevet arbejdet ovenpå og ved siden af jernbanen.

Fakta om broen

Vejbroen vil i fremtiden udgøre et væsentligt knudepunkt i lokalsamfundet, og udgangspunktet har været at skabe en enkel og harmonisk brokonstruktion. Broen får en vejbane i hver retning til bilister med cykel- og gangsti på hver side af kørebanen. Projektet følger tidsplanen, og den nye højbro og vejanlægget indvies i august 2012.

Yderligere information om projektet kan fås via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313 eller på Banedanmarks hjemmeside.   

Med venlig hilsen
Banedanmark