Forbrugerombudsmanden

Bank indgår forlig om investering

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 08:57 CET

En forbruger får penge tilbage for en investering foretaget på baggrund af mangelfuldt informationsmateriale. Det sker efter, at Nova Bank Fyn A/S (tidl. Fionia Bank) har valgt at indgå forlig i en konkret sag.

Nova Bank Fyn A/S har givet en forbruger erstatning for en investering i 3 % Scandinotes IV Junior 2014 obligationer, fordi forbrugeren ikke havde fået oplysninger om den særlige risiko, som Forbrugerombudsmanden mener, der er forbundet ved investering i denne type obligationer.

Forliget er udtryk for, at Nova Bank Fyn A/S tager ansvaret for, at informationsmaterialet ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger om risici ved investeringen. Det er meget positivt, og jeg glæder mig over, at forliget er kommet i stand, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Forbrugerombudsmanden valgte at bistå forbrugeren, da informationsmaterialet, der forelå på købstidspunktet, ikke gav en tilstrækkelig beskrivelse af risikoen ved investering i obligationerne. Informationsmaterialet blev ændret nogle dage efter købet.

Som resultat af forliget tilbagekøber banken obligationerne til den nomi-nelle værdi – dvs. den pålydende værdi af obligationen.

Den konkrete sag er et udtryk for de muligheder, som Forbrugerombudsmanden har fået efter reglerne i Bankpakke 2, hvor han har mulighed for at bistå forbrugerne ved fx at kunne udtage stævning og indgå forlig i sager om investering, rådgivning mv.

Læs forligsaftalen i anonymiseret form.

J.nr. 09/06714

For yderligere oplysninger kontakt:

Camilla Mathiesen
Fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden
Tlf.: 32 66 90 55