Bedre Psykiatri

BEDRE PSYKIATRI: Kommuner og regioner skal drive ny type bosted sammen - uden tvang

Pressemeddelelse   •   Jul 07, 2016 15:13 CEST

Tragiske hændelser i psykiatrien skal forebygges med ny type højtspecialiseret bosted, hvor kvalitet og specialuddannet personale kan understøtte behandlingen af de mest udsatte psykiske syge med misbrug. Samtidig skal der etableres misbrugsafdelinger i alle regioner, og det skal sikres, at patienter med akutte kriser, kan blive indlagt, foreslår BEDRE PSYKIATRI bl a. i nyt udspil.

Det skal være trygt at bo og arbejde på landets bosteder, og den seneste tids ulykkelige begivenheder på bosteder har med al tydelighed vist, at der behov for en ny type bosted, der kan rumme de allermest udsatte beboere med misbrug.
BEDRE PSYKIATRI forslår i et nyt udspil fire konkrete bud på en samlet løsning for bosteds-området. Herunder at der etableres højtspecialiserede bosteder for psykisk syge med misbrug, som kommuner og regioner skal drive i fællesskab, og hvor tvang ikke bliver en del af indsatsen over for de syge.

”Regeringen har lovet, at der kommer et udspil, der skal løse udfordringerne på bosteds-området efter sommerferien. Det er utrolig vigtigt, at politikerne sætter foden rigtigt her og ikke forfalder til nemme løsninger med tvangsbehandling”, siger Birgit Elgaard, formand i BEDRE PSYKIATRI.


Udspillet understøttes af en undersøgelse foretaget af BEDRE PSYKIATRI, der viser, at over halvdelen af de pårørende, der har besvaret undersøgelsen, oplever, at der i dag er beboere på bostederne, der er for alvorligt psykisk syge til at være der.


Højtspecialiserede bosteder uden tvang
BEDRE PSYKIATRI foreslår derfor bl.a. at der etableres nye højtspecialiserede bosteder med fokus på de mest udsatte psykisk syge, der samtidig har et misbrug. Disse bosteder skal drives af kommuner og regioner i fællesskab for at sikre sammenhæng og kvalitet i indsatsen for den syge. Samtidig skal bostederne have en bred vifte af personalegrupper - herunder både psykiatere, sosu’er, sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor misbrug og psykisk sygdom.

”Der er behov for et særligt tilbud til denne meget udsatte gruppe. De er i højrisiko for tilbagefald, for genindlæggelser og har ofte brug for en akutpsykiatrisk indsats. Der skal vi sikre et langt bedre forløb for beboeren, og sikre at kommunerne og regionerne arbejder sammen, og det gør vi bedst ved at give dem et fælles ansvar for beboerne”, siger Birgit Elgaard.

Regioner skal behandle misbrug

BEDRE PSYKIATRI foreslår desuden, at der i alle landets fem regioner oprettes specialafdelinger i psykiatrien med ekspertise i at behandle psykisk sygdom og misbrug under samme tag.

”Denne gruppe af patienter kastes ofte rundt i systemet, fordi deres sygdom behandles i regionen og deres misbrug i kommunerne. Det er ingen succes - tværtimod. Der er behov for at samle misbrugsbehandlingen i regionerne, hvor man med specialuddannet personale kan behandle både sygdom og misbrug samtidig. Vi har set det fungere bl.a. på afd. M på psykiatrisk center Sct. Hans, hvor man har gode erfaringer med misbrugsbehandling af meget psykisk syge”, siger Birgit Elgaard.


BEDRE PSYKIATRIs udspil: Kvalitetspakke for mennesker med psykisk sygdom og misbrug – og bosteder:
• Regionale specialafdelinger i psykiatrien for mennesker med både psykisk sygdom og misbrug
• Oprettelse af højtspecialiserede bosteder – med fokus på de mest udsatte psykisk syge med et misbrug
• Styrket akutpsykiatrisk indsats – senge og tryghed
• Kvalitetsløft på kommunale bosteder

Udspillet er vedhæftet.

Sammen med udspillet offentliggør BEDRE PSYKIATRI desuden en undersøgelse, der viser pårørendes syn på udfordringerne på bosteder i dag og deres syn på løsninger.

Undersøgelsens konklusioner er:
• Mere end hver anden pårørende (54 pct.) mener, at nogle beboere er for alvorligt psykisk syge til at være på bostedet.
• Mere end hver anden pårørende (57 pct.) må stå til rådighed, når den syge har behov for akut hjælp på bostedet.
• Mere end hver fjerde pårørende (29 pct.) er bange for, at den syge skal blive udsat for vold og trusler på bostedet.
• Mere end to ud af fem pårørende (45 pct.) mener ikke, at der er personale nok til at yde tilfredsstillende omsorg og pleje på bostedet.
• Til problemet med vold og trusler på bosteder, peger de fleste pårørende på følgende løsningsforslag:
o Nye typer specialiserede bosteder – hvor patienten visiteres efter diagnose og alvorlighedsgrad (55 pct.)
o Flere sengepladser i sygehuspsykiatrien (45 pct.)
o Mere personale på bosteder (43 pct.)
o Bedre uddannet personalet på bosteder (44 pct.)

BEDRE PSYKIATRIs vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

BEDRE PSYKIATRIs andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien. Vi arbejder derfor for, at skabe bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource også i behandlingen. Det gør vi ved at støtte os til solid viden og anerkendt forskning.