Ministeriet for Børn og Undervisning

Bedre styr på planlægning og indberetning af undervisningstimetal i folkeskolen

Pressemeddelelse   •   Okt 01, 2010 10:49 CEST

Undervisningsminister Tina Nedergaard og KL-formand Jan Trøjborg er meget optagede af, at eleverne får det antal undervisningstimer, som loven kræver.

”Det er vigtigt, at kommuner og skoler planlægger med det rigtige antal undervisningstimer, og at indberetningen er korrekt. Der skal være overensstemmelse mellem skolernes planlægningstal og de tal, som indberettes til UNI•C,” udtaler undervisningsminister Tina Nedergaard og KL-formand Jan Trøjborg.

En arbejdsgruppe, nedsat af undervisningsminister Tina Nedergaard i foråret 2010, er nu kommet med forslag til, hvordan det kan sikres, at kommunerne og skolerne planlægger med og indberetter det korrekte antal timer.

Arbejdsgruppen bestod af deltagere fra Undervisningsministeriet, herunder UNI•C og Skolestyrelsen, KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen samt repræsentanter fra tre udvalgte kommuner.

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger har Undervisningsministeriet i september 2010 sat fokus på timetal og vejledning om timetal med en styrket kommunikationsindsats, herunder en ny temaside – uvm.dk/timetal, der samler alt relevant materiale om timetal.

Ligeledes har UNI•C i forbindelse med den indberetning af planlagte timetal for skoleåret 2010/2011, der finder sted i perioden 13. september - 8. oktober 2010, imødekommet hovedparten af arbejdsgruppens ønsker i forhold til indberetning af timetal.

Endelig vil kommunerne sætte mere fokus på korrekt indberetning af timetallene og gå i dialog med leverandørerne af de skoleadministrative systemer, så systemerne bedre kan understøtte korrekt indberetning og planlægning.

”Vi opfordrer alle kommuner til at læse rapporten og dens konklusioner. Kommuner og skoler skal være meget opmærksomme på, at der planlægges med et timetal, der opfylder kravene i bekendtgørelsen. Vi forventer, at udmøntningen af arbejdsgruppens anbefalinger vil være en god hjælp til at sikre dette,” udtaler Tina Nedergaard og Jan Trøjborg.

Undervisningsministeren har herudover besluttet at iværksætte to undersøgelser af omfanget af vikardækninger, aflysninger og lukkedage. Data til den første undersøgelse vil blive indhentet i efteråret 2010, og til den næste undersøgelse i 2011 med henblik at kunne vurdere udviklingen.

De foreløbige resultater af den første undersøgelse forventes at foreligge i januar 2011, og en rapport herom er klar senest i maj 2011. Resultatet af den anden undersøgelse forventes at foreligge i januar 2012. Undersøgelserne skal forestås af UNI•C.

Tina Nedergaard udtaler:

”Det er vigtigt at få klarlagt omfanget af aflyste timer, så vi kan undgå mytedannelser om den ellers velfungerende folkeskole.”

Kontakt

Mads Jensen
Pressechef
majen3@uvm.dk
Tlf. 3392 6329 / 2097 9938

Kontakt

Tina Søndergaard
Pressekonsulent , KL
Tlf. 3370 3333
E-mail trs@kl.dk

Læs mere