Justitsministeriet

Bedre uddannelse til unge knallertførere

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 06:23 CET

Styrket færdselssikkerhed, skrappere sanktioner for ulovlig knallertkørsel og højere kvalitet i køreuddannelsen for unge knallertførere. Det er formålet med et lovforslag, justitsministeren i dag fremsætter i Folketinget. Aldersgrænsen for at føre lille knallert foreslås samtidig nedsat fra 16 til 15 år, dog kræver det et skriftligt samtykke fra en forælder, hvis den unge under 16 år skal købe eller leje en knallert.

Den 9. februar 2011 bliver et lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler fremsat i Folketinget.

Lovforslaget indebærer væsentlige forbedringer af køreuddannelsen for unge knallertførere. Det betyder blandt andet flere lektioner, indførelse af både en teoretisk og en praktisk køreprøve samt krav om, at unge under 18 år skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus som betingelse for at få kørekort til en lille knallert.

Lovforslaget lægger også op til skrappere sanktioner. Retten til at føre lille knallert skal kunne frakendes betinget eller ubetinget, herunder blandt andet ved spirituskørsel og efter omstændighederne med kørsel på en tunet knallert. En ubetinget frakendelse vil som minimum ske for 2 år. For førere under 18 år vil en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert samtidig betyde en udskydelse af retten til at erhverve kørekort til bil mv.

Lovforslaget indebærer endvidere, at en fører af en lille knallert skal have kørekort. Kravet vil dog ikke gælde for personer, som er fyldt 18 år inden lovens ikrafttrædelse. Samtidig lægger lovforslaget op til en sænkning af aldersgrænsen fra 16 til 15 år for at køre på en lille knallert, dog kræver det et skriftligt samtykke fra en forælder, hvis den unge under 16 år skal købe eller leje en knallert.

Lovforslaget bygger – med visse justeringer – blandt andet på anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Rigspolitiet, som har haft til opgave at revidere knallertområdet i lyset af Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og tredje kørekortdirektiv.

Du kan finde lovforslaget her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.