Ministeriet for Børn og Undervisning

Behold jubilæumsanciennitet ved jobskifte efter 1. april 2010

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 08:32 CEST

Jubilæumsanciennitet kan fremover overføres fra ansættelse ved én institutionstype til en anden. Det fremgår af et nyt cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet undtagen frie grundskoler og frie kostskoler.

Hvis du for eksempel er ansat ved et gymnasium og ønsker at skifte til en erhvervsskole, kan den jubilæumsanciennitet, du har optjent efter 1. april 2010, tages med.

Det er en af de væsentligste ændringer i det cirkulære, som Undervisningsministeriet netop har udstedt.

Før har ansatte kun kunnet medtage jubilæumsanciennitet ved skift mellem to institutioner af samme type. Det vil for eksempel sige fra ét gymnasium til et andet, men ikke fra et gymnasium til en erhvervsskole.

Andre væsentlige ændringer i det nye cirkulære er:

  • Cirkulæret er omstruktureret og forenklet.
  • Erhvervsakademierne er omfattet af cirkulæret.
  • 70-års grænsen for optjening af jubilæumsanciennitet er ophævet.

Læs hele cirkulæret på retsinformation.dk

Cirkulæret gælder for alle selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler. 

Cirkulæret træder i kraft den 15. oktober 2010 og har virkning fra den 1. april 2010.