Dansk Byggeri

Behov for handling i forlængelse af rapport om snekollaps

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 09:21 CEST

Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med vinterens snefald bør ifølge Dansk Byggeri føre til justeringer af snenormen og den tekniske dokumentation.

Der er grund til, at alle, der er involveret i byggerier af tagkonstruktioner med store spænd fx landbrugets bygninger, er særligt opmærksomme ved projektering og udførelse. Der skal også fokus på bygningers vedligeholdelse og konsekvenser ved ændret anvendelse, om- og tilbygninger. Det konkluderer Dansk Byggeri på baggrund af en undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.   

I forlængelse af vinterens kraftige snefald, der særlig ramte Nordjylland i januar og februar 2010, er der indberettet ca. 5.000 snetryksskader og forsikringsskader for ca. 800 mio. kr.   

Efter et udredningsarbejde, hvor der er indsamlet oplysninger om knap 300 kollapsede tagkonstruktioner, typisk bygninger der anvendes som stalde, maskinhaller, ridehaller, beboelse m.m., er Erhvervs- og Byggestyrelsen ifølge Dansk Byggeri hurtige til at frikende de bestående normer og retningslinier i bygningsreglementet.   

- Men styrelsens konklusioner holder ikke og er i strid med de konklusioner og anbefalinger som Last- og sikkerhedsudvalget under Dansk Standard er kommet med i sin rapport om tagkollaps på grund af store snemængder i vinteren 2010, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.   

Dansk Byggeri har deltaget i følgegruppen for Last- og sikkerhedsudvalgets udredningsarbejde, og direktør Michael H. Nielsen hæfter sig ved, at denne rapport peger på et eller flere af forholdende beregningsfejl, udførelsesfejl, manglende vedligeholdelse og store snemængder, som årsagen til de konstaterede tagkollaps.   

- Mange af de kollapsede tage er beregnet efter gamle anvisninger – de såkaldte Landbrugets Byggeblade, som bygningsreglementet henviser til. Disse har ifølge rapporten ikke været ajourført i henhold til de stramninger, der er indført i normkravene, siger Michael H. Nielsen og fortsætter:   - Dansk Byggeri har naturligvis interesse i at få belyst eventuelle kompetenceudviklingsbehov hos medlemmerne og er også indstillet på aktivt at søge behovene dækket. Men vi har også fokus på at få ryddet op i de forældede anvisninger, fejlprojektering og den manglende vedligeholdelse og tilsyn med bygninger – ikke mindst når der sker bygningsmæssige ændringer, til- og ombygninger.     

Dansk Byggeri bakker op om de foreslåede stramninger, men ønsker fremadrettet etableret et stående beredskab, der hurtigt kan rykke ud, når der sker bygningskollaps i forbindelse med naturgivne belastninger.   

- Det er væsentligt, at vi hele tiden forholder os til de klimatiske påvirkninger, samt at vi til stadighed vurdere om vores regelsæt, bygningsreglement og de tilhørende konstruktionsnormer, lever op til de krav, der skal være gældende for at bygninger kan modstå påvirkningerne.   

Dansk Byggeri roser Erhvervs- og Byggestyrelsen informationsinitiativer i forlængelse af rapporten fra Last- og sikkerhedsudvalget. Herudover er det væsentligt, at der foreligger de nødvendige dokumentationer for at normer og reglerne er overholdt i forhold til dimensionering og udførelse, slutter Michael H. Nielsen   

Kontakt
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32