Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bertel Haarder og Benedikte Kiær studerer offentligt-privat samarbejde i Sverige

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 10:17 CET

På mandag tager indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kiær til Sverige for at studere nabolandets erfaringer med at lade private aktører levere offentlig service. Ministrenes mål er at tage de bedste af svenskernes erfaring med tilbage til Danmark.

I Sverige har private virksomheder fået lov til at stå bag børnehaver, skoler og plejecentre helt siden 1980’erne.
Derfor tager indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) og socialminister Benedikte Kiær (K) på mandag 21. februar til Sydsverige for at studere de svenske modeller for og erfaringer med frit valg og private aktører, der leverer offentlige velfærdsydelser.

Et af eksemplerne på offentligt-privat samarbejde er den særlige svenske ”afknopning”, som betyder, at en kommune støtter sine ansatte til at danne virksomhed, der kan levere den offentlige service. Det kan for eksempel være en pædagog, som får støtte til at etablere en børnehave, eller en social- og sundhedsassistent som får hjælp til at etablere et nyt privat plejecenter.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er meget spændt på at høre mere om svenskernes erfaringer med frit valg og private aktører. Vi ved, at den svenske befolkning er meget glad for de private tilbud – også når det kommer til de klassiske velfærdsopgaver som undervisning, børnepasning og ældrepleje, hvor vi typisk i Danmark er mere forsigtige med at udlicitere og konkurrenceudsætte. Jeg er især interesseret i, om vi kan lære noget at Sverige, så kommunerne kan løse opgaverne bedre og billigere.”


Socialminister Benedikte Kiær siger:

”Det vil glæde mig, hvis vi kan blive så inspireret på turen, at vi med tiden kan omsætte nogle af de svenske modeller til virkelighed i Danmark også. Det er den slags vi skal benytte os af, hvis vi skal forny vores velfærdssamfund.”


På turen skal ministrene bl.a. møde Barn- og äldreminister Maria Larsson og Varberg Kommune som anvender offentligt-private samarbejde. Ministrene får også lejlighed til at tale med repræsentanter fra virksomheder, som leverer offentlige service ydelser. 


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Tanghøj, tlf. 72 26 93 45
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17