Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bertel Haarder vil rydde op i bøvlet

Pressemeddelelse   •   Okt 21, 2010 12:48 CEST

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder lancerer kampagnen ”Væk med bøvlet, Bertel” på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Det er vigtigt, vi får luget ud i overflødige, forældede og bureaukratiske regler, siger Bertel Haarder og opfordrer alle med en god idé til at dele den.

Nu skal der ryddes op i bøvlede og bureaukratiske regler på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

Bertel Haarder går til kamp mod overflødige, forældede og besværlige regler med kampagnen "Væk med bøvlet, Bertel" på ministeriets hjemmeside.

"Der bliver hele tiden nye regler til. De kommer både fra EU og fra Folketinget. Derfor er det også vigtigt, at vi rydder op i de regler, som findes. Nogle regler er måske blevet forældede eller overflødige. Eller nogle regler dikterer en bestemt procedure, som skaber besvær og bureaukrati uden at gøre nogen særlig nytte."

"Derfor vil jeg gerne opfordre alle, som kender til sådan en regel, eller som har en god idé, til at skrive til mig", siger Bertel Haarder.

Læs mere om "Væk med bøvlet, Bertel" eller anmeld en besværlig regel

Bemærk, at du ikke kan regne med at få et personligt svar, hvis du sender et forslag til en bøvlet regel eller en idé. Men alle forslag vil blive taget med i det videre arbejde med at rydde op i bøvlede regler.


Baggrund
Væk med bøvlet-kampagnen er en del af regeringens plan for afbureaukratisering.

Ud over væk med bøvlet-kampagnen består afbureaukratiseringsprogrammet af:

  • Udfordringsretten, som blev indført i december 2008. Udfordringsretten giver skoler, børnehaver, plejecentre, sygehusafdelinger og andre institutioner i kommunerne og regionerne mulighed for at søge dispensation fra en bestemt regel på forsøgsbasis.

  • Mere tid til velfærd, som blev lanceret i oktober 2009. Mere tid til velfærd I indeholder 14 konkrete initiativer på sundhedsområdet, som skal gøre, at læger og sygeplejersker bruger mindre tid på papirarbejde og derfor får mere tid til patienterne. Regeringen vil fremlægge "Mere tid til velfærd II" i 2011, som skal forenkle statslige regler og dokumentationskrav.

  • Afbureaukratisering rettet mod virksomhederne. Regeringen har en målsætning om at lette virksomhedernes administrative byrder med op til 25 procent inden udgangen af 2010.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Erich Erichsen, tlf. 72 26 94 42, mobil 20 31 17 62