Forbrugerombudsmanden

Betegnelsen ”børneopsparing” brugt så det kunne misforstås

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 11:11 CET

Selskabet Nordens er efter henstilling fra Forbrugerombudsmanden gået med til at ændre selskabets markedsføring af salg af og investering i konvertible obligationer. Investeringen må nemlig ikke markedsføres som ”børneopsparing” eller ”pensionsopsparing”, når der reelt er tale om investering i konvertible obligationer.

- Virksomheder som ønsker at bruge betegnelsen ”opsparing” i forbindelse med børneopsparing e.l., må gøre det på en så klar måde, at interesserede ikke tror, at opsparingen eller investeringen er omfattet af de særlige regler om indskydergaranti, der gør, at opsparingen i et vidt omfang er sikret, selvom banken fx går konkurs, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Samtidig kunne man på hjemmesiden ved indtastning af, hvilke beløb man ville indbetale, få beregnet afkastet hos henholdsvis ”Nordens” og ”en traditionel opsparing”.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at når selskabet på sin hjemmeside vil foretage sammenligninger med andre former for opsparing må det samtidig angives, hvilke former for opsparing der er tale om, og hvilke forudsætninger eller vilkår, der lægges til grund for det angivne afkast.

Det var Finanstilsynet, som henledte Forbrugerombudsmandens opmærksomhed på selskabet Nordens brug af betegnelsen ”opsparing” på selskabets hjemmeside. Også Finanstilsynet fandt i flere tilfælde brugen af betegnelsen misvisende eller vildledende. Anvendelsen af betegnelsen ”opsparing”, fx i tilknytning til børneopsparing, indikerer netop, at ”opspareren” er omfattet af indskydergarantiordningen eller en form for regulering, hvilket altså ikke var tilfældet.

Forbrugerombudsmanden fandt på denne baggrund at selskabet havde markedsført sig vildledende og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3. Da selskabet indvilligede i at stoppe denne form for markedsføring med det samme, fandt Forbrugerombudsmanden ikke anledning til at foretage videre.

J.nr. 10/04464.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Iversen
Chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 92 79