Dansk Byggeri

Billige vikarer i strid med overenskomsten

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 09:00 CEST

Dansk Byggeri har set sig nødsaget til at åbent at advare sine medlemmer mod at indgå aftaler med vikarbureauet Baltic Workforce. Advarslen gælder også mod andre vikarbureauer, som ikke følger overenskomsten.

- Vi håber ikke, at vores medlemmer lader sig friste. Overenskomsterne gælder for alle medarbejdere, der arbejder for vores medlemmer, og altså også når medlemmerne vælger at leje en vikar, siger jurist Marie Gjesing Fynsk, Dansk Byggeri.

Hun understreger, at medlemmerne er forpligtet til at sikre sig, at vikarbureauet kender overenskomsten og eventuelle andre aftaler, der gælder for virksomheden - f.eks. lokalaftaler om løn.

Baltic Workforce har i brevet rettet direkte henvendelse til mange af Dansk Byggeris medlemmer, som naturligt nok har undret sig og sendt et hav af henvendelser videre til Dansk Byggeri.

Man kan naturligvis sagtens bruge vikarbureauer, men Dansk Byggeri anbefaler meget stærkt, at medlemmerne får lavet klare skriftlige aftaler med vikarbureauet, før de lejer en vikar. Og en sådan aftale skal bl.a. indeholde oplysninger om, at vikarbureauet skal følge virksomhedens overenskomster, lokalaftaler og kutymer. Samtidig skal virksomheden føle sig i god tro i forhold til, at vikarbureauet rent faktisk overholder overenskomsten.

- Vikaren skal have overenskomstens mindsteløn, der ligger fra 110,50 kr. og opefter afhængig af hvilken overenskomst, arbejdet er omfattet af. Herudover skal vikaren have pension, søgnehelligdagsbetaling, feriepenge, kørepenge mv., siger Marie Gjesing Fynsk og foreslår, at medlemmerne ser på deres egne omkostninger til en medarbejder.

- Vikarbureauet skal også have dækket sine administrationsomkostninger og have en avance, og de fleste kan vel godt regne ud, at når man lægger det hele sammen, er vi meget langt fra den pris på vikarer, som Baltic Workforce lokker med, slutter Marie Gjesing Fynsk.

Kontakt:
Jurist Marie Gjesing Fynsk, Dansk Byggeri, på 72 16 01 66 eller pr. mail mgf@danskbyggeri.dk
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32