Forbrugerombudsmanden

Bøde på 200.000 kr. til Silvan

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 13:05 CET

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Silvan for at have anvendt udtrykket ”Majkup” i sine reklamer i maj måned 2010, selvom der i visse tilfælde ikke var tale om nedsatte priser. Silvan, der har erkendt overtrædelsen, står nu til en bøde på 200.000 kr.

At gøre et ”kup” indikerer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugeren får et godt tilbud til nedsat pris. Dette var dog ikke tilfældet i alle situationer, da Silvan i reklameaviser i uge 18-21 i maj måned 2010 annoncerede med priser, der var markeret med teksten ”Majkup”.

Efter at have undersøgt Silvans priser i både april og maj måned 2010 fandt Forbrugerombudsmanden et antal varer, der blev solgt til samme pris i hele perioden – men hvor varerne i maj måned blev markedsført som et ”Majkup”.

Det er vildledning og i strid med markedsføringslovens § 3, mener Forbrugerombudsmanden.

- En erhvervsdrivende må ikke i sin markedsføring give indtryk af, at priserne er sat ned, hvis det ikke er tilfældet. Når man kalder noget et ”Majkup”, indikerer det, at der er tale om en vare, der kan købes til en særlig fordelagtig pris i netop maj måned, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Betegnelsen ”Majkup” har Silvan anvendt som et tema i en længere årrække ved markedsføringen af både varer, der var på tilbud, og varer, der blev markedsført til deres normale pris i maj måned.

Silvan har erkendt de faktiske forhold og vil rette markedsføringen for fremtiden. På baggrund heraf har Silvan besluttet at acceptere at vedtage en bøde for vildledende markedsføring.

Sådan blev bøden udmålt

I vurderingen af bødens størrelse er indgået oplysninger om Silvans udgifter til markedsføring og en række formildende omstændigheder. Forbrugerombudsmanden anser det blandt andet som en formildende omstændighed, at der er tale om et nyt aspekt efter ikrafttræden af Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for prismarkedsføring den 1. marts 2010.

Hertil kommer, at Silvan har erkendt overtrædelsen og vil ændre sin markedsføring fremover, ligesom Silvan har medvirket til sagens oplysning ved at oplyse om sine markedsføringsomkostninger til brug for beregning af bødens størrelse.

På baggrund heraf har Forbrugerombudsmanden indstillet til politiet, at Silvan får en bøde på 200.000 kr., og det har Silvan accepteret at betale.

Nye retningslinjer for prisoplysninger

Den 1. marts 2010 kom der nye retningslinjer for markedsføring med priser. Om brugen af salgsfremmende udtryk – udtryk der har til formål at fremme salget af en vare eller et produkt – hedder det, at de kun må bruges, hvis der er et reelt indhold i tilbuddet.

Retningslinjer er udtryk for, hvad der er gældende praksis for markedsføringen inden for et generelt eller specifikt område, og er et resultat af forhandlinger mellem Forbrugerombudsmanden og alle relevante forbruger- og erhvervsorganisationer.

Læs retningslinjerne for prismarkedsføring


J.nr. 10/03715

For yderligere oplysninger, kontakt

Diane Svanholm Kvist,
Procedurefuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 90 25