Bedre Psykiatri

Børn og unge med psykiske lidelser skal have nyt behandlingstilbud

Pressemeddelelse   •   Mar 22, 2018 09:49 CET

Flere og flere børn og unge efterspørger hjælp til at håndtere psykiske lidelser. Derfor foreslår Bedre Psykiatri, Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab at etablere et behandlingstilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

35.000 børn og unge var sidste år i psykiatrisk behandling, men der er fortsat børn og unge, som går ubehandlede rundt. Der skal være behandlingstilbud til alle, og derfor skal de nuværende tilbud til børn og unge udvides – især skal den tidlige indsats i børnenes og de unges nærmiljø styrkes.

Nu går Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri sammen om at foreslå et nyt behandlingstilbud til børn og unge i landets kommuner med bistand fra den regionale psykiatri.

Omkring hver femte patient, der henvises til børn- og ungepsykiatrien, bliver vist videre til et andet tilbud, fordi henvisningen i første omgang ikke er tilstrækkeligt fagligt underbygget, eller fordi patienten sandsynligvis har brug for en anden form for hjælp. Behovet for et nyt tilbud i børnenes nærmiljø er derfor akut.

- Der mangler en behandlingsform til de børn og unge, som kæmper med ensomhed og mildere former for angst og depression, og som ikke nødvendigvis skal have behandling i den regionale psykiatri. Lærere og praktiserende læger er ofte de personer, som spotter, når børn og unge ikke trives, men de mangler et professionelt tilbud at henvise til. Psykologbehandling har flere steder vist sig at virke rigtig godt mod angst og depression, og det skal være en fast del af det nye tilbud, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Børnene skal have den rette hjælp i tide

Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri vil etablere et tilbud, hvor især folkeskoler skal kunne henvende sig direkte til psykologer, børne- og ungdomspsykiatere og sundhedsplejersker, hvis en lærer mener, at et barn har brug for hjælp. De sundhedsprofessionelle skal være tilknyttet de enkelte kommuner med rådgivning fra den regionale psykiatri, og kommunerne skal have mulighed for at tilrettelægge tilbuddet alt efter behov.

- Vi kan se en markant stigning i antallet af børn og unge, der mistrives, og alt for mange af dem udvikler deciderede psykiske lidelser, selvom vi kan forebygge det. Det er på tide, at vi realiserer en tidlig, kvalificeret indsats og etablerer et nært samarbejde mellem kommuner og regioner, så indsatsen sker i børnenes og de unges nærmiljø, siger Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening.

Regeringen med om bord

Det nye behandlingstilbud skal træde i kraft senest 1. januar 2019 og vil årligt koste et trecifret millionbeløb, viser beregninger fra Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner. Det er penge, som bør kunne findes i de økonomiforhandlinger, som regioner og kommuner indleder med Finansministeriet i løbet af foråret, mener parterne bag udspillet.

- Det er vigtigt, at der opbygges et fagligt stærkt tilbud med fagligt kvalificerede medarbejdere både tværfagligt og med børne- og ungdomspsykiatriske specialister. Vi vil stadig i de kommende år se en stigning i antallet af børn og unge, som får hjælp i den regionale børne- og ungdomspsykiatri, men dette tiltag må gerne betyde en mindre vækst i antallet. Børne- og ungdomspsykiatrien skal se de rette børn og unge på rette tid, siger Anne Marie Raaberg Christensen, formand i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Et tryggere og bedre liv

Kommunernes nuværende PPR-tilbud (Pædagogisk Psykolog Rådgivning) har primært fokus på at inkludere børn i folkeskolen, og PPR-tilbuddene griber derfor ikke altid de børn, som mistrives på grund af mentale problemer. Det nye tilbud skal supplere PPR.

- Det er et kæmpe svigt, hvis vi ikke sætter tidligt og effektivt ind over for det stigende antal børn og unge med psykisk sygdom. Med det tilbud, vi foreslår, kan vi langt bedre sætte ind i tide og forhindre, at mistrivsel og psykiske problemer vokser sig større og bliver til egentlig psykisk sygdom. Det kan være med til at hjælpe tusinder af børn til et raskere, tryggere og bedre liv, siger Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri.

Læs mere:

Mental sundhed - et nyt behandlingstilbud til børn og unge

Bedre Psykiatri arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe dem til en lettere hverdag. Når de pårørende bliver anerkendt, inddraget og hjulpet, kan de være en uvurderlig ressource i arbejdet med at hjælpe de syge til at blive raske.

Vi kæmper lokalt, regionalt og nationalt for at indsamle viden og foreslå løsninger til de problemer og udfordringer, mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende møder i hverdagen og i behandlingssystemet. Vi kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien, og for at psykisk sygdom bliver prioriteret ligeså højt som fysisk sygdom.

Vores frivillige over hele landet tilbyder rådgivning og støtte til pårørende for at hjælpe dem til en bedre hverdag med højere trivsel og større overskud.

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til psykisk syge og alle andre, der vil bidrage til arbejdet for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende til et bedre liv.