Erhvervs- og Vækstministeriet

Boligejere bider ikke mærke i brevene fra realkreditinstitutterne

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 10:36 CET

Det er populært som aldrig før at finansiere boligen med rentetil-pasningslån. Men låntagerne interesserer sig ikke synderligt for den skriftlige information, de modtager, når deres lån skal have ny rente. Og for en del giver materialet ingen forståelse af, at en ændret rente har konsekvenser for privatøkonomien. Det viser en ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet.
Penge- og Pensionspanelets formand, professor Carsten Tanggaard:

Vores undersøgelse viser, at omkring halvdelen ikke husker eller ikke læser de breve, de modtager, når lånet skal have ny rente. Det er tankevækkende, fordi rentesatsen jo netop har stor betydning for boligejernes privatøkonomi.
Penge- og Pensionspanelet har i undersøgelsen set på, hvordan boligejere med rentetilpasningslån oplever den skriftlige information, realkreditinstitutterne udsender, når lånet skal have ny rente. Undersøgelsen bygger på 12 dybdeinterviews med og 1001 spørgeskemabesvarelser fra boligejere med rentetilpasningslån.

Interviewundersøgelsen viser bl.a., at en del af de interviewede boligejere oplever, at dele af den skriftlige information er kompleks, informationstung og fyldt med fagudtryk. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at 37 procent ikke ved, hvad en ”fastkursaftale” er.

Penge- og Pensionspanelets formand, professor Carsten Tanggaard:

Nogle boligejere har tilsyneladende svært ved at forstå informationer om rentetilpasningslån. Penge- og Pensionspanelet vil derfor gå i dialog med realkreditinstitutterne om mulighederne for at skrive mere mundret og gøre brevene mere personlige, så låntagerne fx bedre kan se konsekvenserne for deres egen privatøkonomi.


Hele undersøgelsen kan ses på Penge- og Pensionspanelets hjemmeside