Ministeriet for Børn og Undervisning

Bonus efter afsluttet erhvervsuddannelse afskaffes

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2010 10:14 CEST

Optjening af bonus til elever, som har gennemført en erhvervsuddannelse, afskaffes fra den 1. januar 2011. Det er indholdet af et nyt lovforslag, der netop er fremsat i Folketinget.

Et nyt lovforslag, som netop er blevet fremsat i Folketinget, betyder, at elever inden for erhvervsuddannelserne fra den 1. januar 2011 ikke længere optjener bonus til udbetaling efter færdiggørelse af uddannelsen.

Bonusordningen vedrører elever, som har gennemført en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) kan sidestilles hermed. Forslaget betyder, at elever inden for erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2011 ikke længere optjener bonus. Lovforslaget betyder desuden, at bonus optjent før 1. januar 2011 vil komme til udbetaling efter de hidtil gældende regler.

Lovforslaget udmønter en aftale indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2010: Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2011.

Kontakt

Karen Peytz
Fuldmægtig
kapey1@uvm.dk
Tlf. 3392 5574

Læs mere