Ministeriet for Børn og Undervisning

Bonus på 70.000 kroner skal skaffe flere praktikpladser

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 10:05 CEST

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal belønne virksomheder med op til 70.000 kroner for at indgå uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne. Initiativet skal understøtte, at der oprettes 7.400 ekstra praktikpladser i 2011.

Med lovforslaget fastholder undervisningsminister Tina Nedergaard regeringens fokus på at skaffe alle unge en praktikplads.

”Det er glædeligt, at vi kan fortsætte indsatsen for at skabe flere praktikpladser og give virksomhederne et ekstra incitament til at tilbyde eleverne en praktikplads. Det er helt afgørende, at vi kan give de unge gode uddannelsesmuligheder og virksomhederne adgang til veluddannede medarbejdere. Det er en nøgle til sikring af velfærden. Jeg vil derfor opfordre virksomhederne til at overveje, om de kan påtage sig opgaven og indgå flere aftaler,” siger Tina Nedergaard.

Lovforslaget vil også videreføre muligheden for løntilskud på 30 kroner i timen for egu-praktikaftaler i de første syv måneder af praktikaftalen.

Det foreslås i lovforslaget, at alle aftaler, hvor prøvetiden endnu ikke er udløbet pr. 15. november 2010, får mulighed for at overgå til den nye ordning, såfremt det ønskes.

Der vil således blive lavet overgangsordninger mellem den nuværende præmie- og bonusordning på op til 50.000 kroner og den nye ordning på op til 70.000 kroner - blandt andet med mulighed for frit valg mellem ordningerne i en periode. Det skal bemærkes, at der kan komme ændringer i løbet lovbehandlingsprocessen inden den endelige vedtagelse af loven.

Lovforslaget indebærer blandt andet:

  • En bonus på indtil 70.000 kroner for indgåede uddannelsesaftaler. Det er et løft på 20.000 kroner i forhold til den nuværende ordning.
  • Virksomheder vil for uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne kunne få 6.000 kroner i præmie for hver måned, eleven har gennemført af prøvetiden. Det samlede præmiebeløb er højst 18.000 kroner per elevansættelse.
  • Herudover vil virksomheden kunne få 13.000 kroner i bonus henholdsvis tre, seks, ni og 21 måneder efter prøvetidens udløb, hvis uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Det samlede bonusbeløb er højst 52.000 kroner.
  • Virksomheder vil for praktikaftaler (erhvervsgrunduddannelse) kunne få løntilskud på 30 kroner i timen i de første syv måneder af praktikaftalen.
  • Folketinget 1. behandler lovforslaget den 26. oktober 2010. 2.-3. Behandlingen sker den 28. oktober 2010.

 

Kontakt

Birgitte Ammitzbøll
Kontorchef
biamm1@uvm.dk
Tlf. 3392 5544

Kontakt

Jørgen Torsbjerg Møller
Kontorchef
jomol1@uvm.dk
Tlf. 3392 5734

Læs mere