Social- og Integrationsministeriet

Borgere hjælper med at afskaffe bøvlede regler

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 06:38 CET

Socialminister Benedikte Kiær afskaffer reglen om, at kommuner skal vurdere klager over dem selv. Afskaffelsen af den såkaldte genvurderingsregel er et resultat af kampagnen ”Væk med de bøvlede regler på det sociale område”, som netop er afsluttet.

Socialminister Benedikte Kiær vil nu afskaffe den såkaldte genvurderingsregel. Det betyder, at borgeres klage over et kommunalt afslag sendes direkte til klageinstansen, i stedet for som nu hvor klagen først skal genvurderes hos den kommune, der har givet borgeren afslag på en ansøgning. Det er et af de helt konkrete resultater af kampagnen ”Væk med de bøvlede regler på det sociale område.” Forslaget vil betyde hurtigere sagsbehandling for ca. 35.000 borgere hvert år.

Et andet resultat er, at de frivillige organisationer fremover skal opfylde færre krav om dokumentation, når de søger tilskud i Socialministeriet. Mange projekter producerer i dag vigtig viden om, hvad der virker på det sociale område, og det skal de naturligvis blive ved med, men der er også en lang række projekter, hvor de nuværende krav om dokumentation skaber mere bøvl end ny viden. Her skal der være færre krav til organisationerne.

Begge ideer er resultatet af en kampagne som socialminister Benedikte Kiær præsenterede sidste efterår. Her efterlyste hun forslag til, hvordan bøvlede regler på det sociale område kan forenkles, og mange borgere og organisationer har taget imod opfordringen. En række af de andre indkomne forslag arbejdes der også videre med, det gælder blandt andet kulegravningen af høreapparatområdet og reglerne for merudgifter.

Socialminister Benedikte Kiær: ”Det skal være nemmere at bruge den sociale lovgivning, og jeg er glad for, at så mange har taget sig tid til at skrive til mig. De to forslag er netop den slags eksempler, jeg har efterlyst. Det er naturligvis vigtigt at stille krav til modtagere af offentlige tilskud, men vi skal heller ikke stå i en situation, hvor engagementet i frivillige organisationer går fløjten, hvis det bliver for bøvlet. Og så har reglen om genvurdering af klager næsten udelukkende betydet negative konsekvenser for borgerne, så derfor afskaffer vi reglen.”

Af 171 henvendelser handler ca. 7 pct. af forslagene om de to regler, som ministeriet allerede nu går i gang med at ændre. Ca. 10 pct. af forslagene behandles allerede i igangsatte analyser. Ca. 22 pct. vedrører socialfaglige metoder eller kommunernes praksis, og er derfor ikke i spil i denne omgang. Ca. 23 pct. er forslag til nye regler m.m., og indgår derfor ikke i det videre arbejde. Ca. 19 pct. af forslagene er allerede mulige i forhold til eksisterende regler. En del af forslagene - ca. 8 pct. kræver yderligere bearbejdning, før ministeriet kan arbejde videre med dem. En del af forslagene er så generelle, det gælder ca. 7 pct., at de ikke kan bearbejdes. Kun 4 pct. af forslagene er der ikke grundlag for arbejde videre med.

Læs om forenkling af klagevejene på det sociale område 
Læs om fleksible dokumentationskrav for frivillige foreninger

Læs Benedikte Kiærs tilbagemelding på de mange breve


Yderligere oplysninger:
Karin Munk Petersen, specialkonsulent, tlf. 33 92 93 17

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01