Erhvervs- og Vækstministeriet

Bornholms vej til vækst er som grøn test-ø og tæt campus-samarbejde

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 08:44 CET

Dagens forhandlinger i Økonomi- og Erhvervsministeriet ledte til indgåelsen af en ny partnerskabsaftale for vækst og erhvervsudvikling mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, undervisningsminister Tina Nedergaard samt formandskabet for Bornholms Vækstforum repræsenteret ved formand Lars Nørby Johansen og næstformand Winni Grosbøll.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Bornholm har en række særlige geografisk bestemte udfordringer – men det giver også bornholmerne unikke muligheder fx for test af nye grønne teknologier. Det vil vi fra regeringens side gerne bakke op om. Jeg er også glad for, at vi med det øgede fradrag for moms ved overnatninger på danske hoteller, som netop er vedtaget i Finansloven, kan være med til at skabe nye arbejdspladser – også på Bornholm.

Formand for Bornholms Vækstforum Lars Nørby Johansen:

- På Bornholm er vi mere end villige til at eksperimentere, både når det gælder muligheder og barrierer for en erhvervsmæssig udnyttelse af alle former for restbiomasse fra landbruget, og når det gælder intelligente el-systemer – de såkaldte smart grids. Her vil jeg blot nævne EcoGrid-projektet på Bornholm, hvor et el-system med 50 procent vindkraft skal afprøves i praktiske forsøg.

Et andet helt centralt element i aftalen er et løft i uddannelses- og kompetenceniveauet som en afgørende forudsætning for vækst og erhvervsudvikling. Her gælder det bl.a. en indsats for etablering af Campus Bornholm og flere praktikpladser.

Undervisningsminister Tina Nedergaard udtalte på baggrund af mødet:

- Den aftale vi nu har indgået bekræfter, at regeringen og vækstforum finder det vigtigt, at der etableres en campus på Bornholm. Regeringen og Bornholms Vækstforum er enige om, at der på det seneste er sket væsentlige fremskridt, særligt med den nylige fusion af gymnasiet, erhvervsskolen og voksenuddannelsescenteret til den nye institution Campus Bornholm. Der er stadig et stort arbejde forude, men med institutionen Campus Bornholm er der nu skabt en handlekraftig organisation til at realisere visionen. Jeg vil gøre mit til, at hjælpe processen på vej.

Næstformand for Bornholms Vækstforum, borgmester Winni Grosbøll:

- Jeg er overordentlig glad for, at vi enige om i fællesskab at drøfte alternative modeller for uddannelsesaftaler sammen med repræsentanter for de erhverv, som har særlige vanskeligheder ved at indgå aftaler på normale vilkår. På Bornholm har vi nogle specielle udfordringer. Vores erhvervsstruktur er blandt andet præget af sæsonarbejde i relation til turisme, og det gør det vanskeligt at sikre det nødvendige antal praktikpladser til alle, der efterspørger en uddannelsesaftale. Med alternative modeller for uddannelsesaftaler kan vi trods finanskrisen både undgå at tabe dele af de nuværende ungdomsårgange i uddannelsessystemet og samtidig være bedre rustet til de kommende års vækst.

Link til:

Partnerskabsaftale 2010

· Faktaark om udvikling i regionen

· Case: Fortsat stor opbakning og fokus på bornholmsk campus

· Case: Bornholm som grønt demonstratorium og testområde


Kontakt: 
Økonomi- og Erhvervsministeriet
, pressesekretær Erik Ljunggren, tlf. 4018 4346 / elj@oem.dk

Undervisningsministeriet, pressechef Mads Jensen, tlf. 3392 6329, eller fuldmægtig Mads Mikkelsen, tlf. 3395 4867.

Formand for Bornholms Vækstforum Lars Nørby Johansen, tlf. 2960 6071.

Næstformand for Bornholms Vækstforum, borgmester Winni Grosbøll, tlf. 6026 1030.