Beredskabsforbundet

BRANDKADETTER - EN GEVINST FOR SAMFUNDET

Pressemeddelelse   •   Aug 15, 2017 11:00 CEST

Projektet ”Brandkadetter i Danmark” skaber samfundsmæssig værdi syv gange større end investeringen – men er ved at løbe tør for penge

Konklusionen på den rapport, som den uafhængige organisation Økonomer Uden Grænser netop har udarbejdet for ”Brandkadetter i Danmark” er klar. For hver krone, der bliver investeret i projektet, får samfundet syv kroner igen. Det betyder, at projektet skaber en samfundsøkonomiske gevinst på mere end 28 mio. kr. over en femårig periode hos 10 af landets kommuner.

Den samfundsøkonomiske gevinst inkluderer blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9. klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande. Ikke alle effekter er inkluderet i analysen, og derfor kan resultatet betragtes som en nedre grænse for den faktiske værdi af projektets indsats.

 ”I tider hvor man taler om at sætte ind overfor bander og utilpassede unge, så er vi stolte af at kunne tilbyde et effektivt og positivt fællesskab, der kan gøre en forskel for netop den gruppe unge, der ellers risikerer at søge mod fx banderne”, fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, der er initiativtager og ejer af ”Brandkadetter i Danmark, som Beredskabsforbundet sidder i styregruppen for og støtter på andre måder.

”Sørgeligt nok må vi desværre konstatere, at vi snart løber tør for penge at køre projektet for. Så jeg håber meget på, at dokumentationen af de effekter vi skaber, måske kan skabe basis for at investere flere penge i projektet fremadrettet. En gevinst på syv gange pengene er trods alt ret gode odds, særligt når man husker på, at der bag tallene gemmer sig menneskeskæbner, der kommer på ret spor”, konstaterer Bjarne Nigaard.

Læs mere om rapporten Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

Læs mere om projektet på Brandkadetter i Danmarks hjemmeside 

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.