Tønder Kommune

Bred politisk enighed om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 08:12 CET

På torsdag den 24. februar træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om fremtiden for dagtilbuds- og skoleområdet i Tønder Kommune. Efter ekstraordinære møder i Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget tyder alt på, at der i Byrådssalen vil være bred politisk opbakning til den fremlagte helhedsløsning.

 

Forslaget til ny struktur har været i høring fra 2. november til 6. januar, og der er kommet i alt 141 høringssvar.

 

I forhold til det fremlagte forslag er der i indstillingerne fra henholdsvis Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget lagt op til to væsentlige ændringer.

 

Kommunens fælles 10. klassetilbud, 10. Vest, flytter ikke som foreslået til Tønder Kommuneskole, men bliver i de nuværende rammer på det tidligere seminarium i Tønder.  Organisatorisk bliver 10. Vest en filial af distriktsskole Tønder, men mulighederne for at organisere 10. klassetilbuddet helt eller delvist under ungdomsskolen undersøges.

 

Desuden er det indstillingen at flytte 7.-9. årgang på Digeskolen i Højer til overbygningsskolen i Tønder allerede fra august i år, dvs. et år tidligere end oprindeligt forudsat.

 

I indstillingerne fastholdes hovedprincippet om, at skolevæsenet fra august i år organiseres i fire distrikter med hver sin distriktsskole og et antal filialer. Otte af de nuværende skoler nedlægges.

 

Fem af Kommunalbestyrelsens seks partier er med i aftalen om helhedsløsningen. Det er Socialdemokraterne, De Konservative, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti og Venstre.

 

- De økonomiske rammer og det faldende børnetal gør det bydende nødvendigt at organisere skolevæsenet på en anden måde for at styrke og udvikle kvaliteten i undervisningen. Med denne løsning kan vi fastholde Undervisningsministeriets vejledende timetal over hele linjen og sikre rammerne for et højt fagligt niveau. Desværre betyder løsningen skolelukninger, og vi ved selvfølgelig godt, at det ikke er populært. Men det er nødvendigt, og jeg er glad for, at politikerne har modet til at træffe de svære, men nødvendige beslutninger, siger borgmester Laurids Rudebeck.

 

Børn- og Skoleudvalgsformand Henrik Mehlsen hæfter sig især ved den brede politiske tilslutning til aftalen.

 

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at opnå så stor opbakning til gennemførelse af helhedsløsningen. Det er afgørende vigtigt, når vi træffer beslutninger af så vidtrækkende karakter, og som berører så mange børn, forældre og ikke mindst medarbejdere, siger Henrik Mehlsen.

 

Han glæder sig samtidig over, at der på dagtilbudsområdet fortsat er tilbud i alle lokalområder, og at der tilmed oprettes tilbud til de 0-2-årige i i Abild, Døstrup, Højer og Bredebro.

 

 

 

Fakta om helhedsløsningen:

 

Helhedsløsningen indebærer, at skoleområdet i Tønder Kommune organiseres i fire distrikter:

 

Distrikt Løgumkloster: Distriktsskole Løgumkloster, filialer i Bredebro

og Øster Højst. Skolerne i Ballum, Visby, Nørre-Løgum og Bedsted nedlægges. Eleverne fra Nørre-Løgum kommer til Løgumkloster, eleverne fra Bedsted til Øster Højst og eleverne fra Ballum og Visby til Bredebro. Overbygningen i Bredebro flytter til Løgumkloster i 2013.

 

Distrikt Skærbæk: Distriktsskole Skærbæk. Skolerne i Vodder og Døstrup nedlægges, og eleverne flytter til Skærbæk.

 

Distrikt Toftlund: Distriktsskole Toftlund, filial i Agerskov. Overbygningen i Agerskov flytter til Toftlund i 2012.

 

Distrikt Tønder: Distriktsskole Tønder på nuværende Tønder Kommuneskole med 7.-10. årgang, filialer på Holmeskolen i Tønder med 0.-6. årgang samt i Møgeltønder og Højer. Skolerne i Abild og Jejsing nedlægges, og eleverne flytter til Tønder. Overbygningen i Højer flytter til Tønder i 2012 eller muligvis allerede i 2011.

 

På dagtilbudsområdet er der lagt op til en geografisk spredning over hele kommunen, så der også vil være børnecentre i de byer, hvor der nedlægges skoler. Der oprettes således 0-2 års grupper i Abild, Døstrup, Højer og Bredebro. Området organiseres ligeledes i fire geografisk afgrænsede distrikter plus et femte distrikt for det tyske mindretals institutioner.

 

Baggrund for helhedsløsningen:

 

  • Tilpasse antallet af skoler til det faldende børnetal, hvilket fører til en lav driftsøkonomi pr. elev
  • Fastholde det vejledende timetal og dermed høj faglig kvalitet i undervisningen
  • Mere end 95 pct. af en årgang skal gennemføre en uddannelse, hvorfor læringsmiljøer i overbygningen har stor betydning ligesom adgangen til veludstyrede faglokaler
  • Distriktsinddeling med tværfagligt fokus med henblik på at fremme inklusion


Kontaktinformation:

Borgmester Laurids Rudebeck
Mobil 20 55 81 96

 

Børn- og skoleudvalgsformand Henrik Mehlsen
Mobil 23 28 04 74