Justitsministeriet

Bredt flertal vil finde løsning på overfyldte fængsler

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2011 16:56 CET

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at fastlæggelsen af de fremadrettede rammer for kriminalforsorgen hviler på et solidt grundlag, så der findes en langtidsholdbar løsning for kriminalforsorgen.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er derfor enige om at igangsætte et udredningsarbejde på kriminalforsorgens område for at undersøge, hvordan kapacitetssituationen kan håndteres i de kommende år, og hvordan der sikres bedre forebyggelse og resocialisering. I den forbindelse skal der bl.a. ses på effektiviseringsmuligheder i kriminalforsorgen, strafformer og mulighederne for strafafsoning i hjemlandet.

 

Formålet med udredningsarbejdet er at tilvejebringe grundlag for, at aftaleparterne i 2012 kan drøfte de fremadrettede mål, aktiviteter og økonomiske rammer for kriminalforsorgen.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

Jeg er meget tilfreds med, at der er bred enighed blandt Folketingets partier om, at vi skal arbejde for at finde en langtidsholdbar løsning. Der findes ingen snuptagsløsninger, og situationen kræver derfor, at vi nu tager os tid til at analysere grundigt, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for kriminalforsorgen fremover.

 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er på den baggrund enige om, at der foretages en etårig videreførelse af kriminalforsorgens bevillingsniveau i 2012. Aftalen sikrer, at kriminalforsorgen også i 2012 kan håndtere kapacitetssituationen.

 

Journalister kan kontakte presserådgiver Emil Melchior på 4037 6737 for yderligere oplysninger.