Region Hovedstaden

Bredt forlig om budget 2011

Pressemeddelelse   •   Sep 14, 2010 10:43 CEST

Både nye indsatsområder og besparelser i 2011
I Region Hovedstaden er der i dag den 9. september indgået aftale om budgettet for 2011. Der er i forliget en række indsatsområder og udvidelser, men der skal også spares for at holde aftalen med regeringen.

6 partier bag budgettet
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har sammen løst opgaven.

Strukturelle besparelser, hvor muligt
Partierne er i stor udstrækning enige om, at hvor det er muligt, er besparelserne fundet gennem strukturelle ændringer eller stordriftsfordele, der ikke slækker på faglige krav og intentioner. Det stiller store krav til omstillings- og forandringsprocesser.

Endelig budgetvedtagelse den 21. september
Det endelige budget for 2011 vedtages i regionsrådet den 21. september 2010.


Kommentarer:

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, S: Vi holder fast i fagligheden
”Det allervigtigste i det politiske budgetforlig er, at retningen for Region Hovedstaden er fastholdt. Vi holder fast i og prioriterer fusionsplanerne og tankerne om at samle enheder, som de er præsenteret i Hospitalsplanen."

"Region Hovedstaden er enestående på landsplan på grund af vores høje faglighed – og den faglighed holder vi fast i at understøtte med det nye budgetforlig. Det har været det helt centrale for mig."

"Det er ikke muntert og slet ikke let, eftersom der ikke er penge nok – og noget af det lettest ville være at gå væk fra de eksisterende udviklingsplaner og finde de manglende midler dér. Men vi skal insistere på vores faglighed, og derfor understøtter vi i det kommende budget også uddannelsessiden i erkendelse af, at personalet rent fagligt godt kan komme i klemme, når de skal flyttes rundt i organisationen. Derfor er der også afsat midler til dygtiggørelse af personalet”.

Vibeke Westh, næstformand i Region Hovedstadens MED-udvalg: En sort dag for regionen
”Jeg synes godt nok, at budgetforliget for 2011 er hård kost. Der bliver rigtig mange ændringer som følge af budgettet: Mange medarbejdere skal holde op, mange skal lave noget andet, end de gør i dag – og alting skal gøres mere effektivt."

"I forvejen er vi i en presset situation, så det her er noget af en sort dag for regionen. Der er også gode ting i budgetforliget – fx er det godt, at man har foretaget en politisk prioritering og fjernet usikkerheden om eksempelvis Esbønderups fremtid."

"Det er også godt, at aftalen er bredt politisk forankret, men jeg savner en analyse af de konsekvenser, de mange besparelser vil få for patienter og borgere i Region Hovedstaden. Vi kommer til at gå en svær tid i møde sammen – både medarbejdere og ledere på regionens hospitaler”.

Martin Gregersen, direktør, Hillerød Hospital: En god aftale
"Overordnet synes jeg, at det er en god politisk aftale, der er indgået. Det er et budget, der understøtter hospitalsplanen og også peger videre frem." 

"Jeg synes, det er glædeligt, at der i det her budgetforlig er taget fat i de strukturelle ændringer, der ligger i hospitalsplanen. Hos os i Hillerød handler det mest om, at den akutte og den elektive kirurgi fremover skal samles på Hillerød Hospital. Og det er godt, fordi det både vil effektivisere driften og dermed bidrage til, at vi finder en løsning på de økonomiske problemer, regionen er ude i – og samtidig vil det også øge kvaliteten i behandling." 

"Så alt i alt synes jeg, at budgetforliget er et flot stykke arbejde."

LÆS MERE
Læs hele det politiske forlig bag budget 2011 her (1205 kB)

BAGGRUND
Det endelige budget foreligger først efter den endelige vedtagelse 21. september. Her kan du læse de oprindelige budgetforslag fra hospitalerne og psykiatrien.

Yderligere oplysninger:

- Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 4364 2521
- Thor Buch Grønlykke, Socialdemokraterne, tlf. 2760 1430
- Birgitte Kjøller Pedersen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 2965 0846
- Bent Larsen, Venstre, tlf. 2535 2424, Hans Andersen, Venstre tlf. 4033 3376
- Per Tærsbøl, Det Konservative Folkeparti, tlf. 2758 6305
- Henrik Thorup, Dansk Folkeparti, tlf. 4040 8188
- Kirsten Lee, Det Radikale Venstre. tlf. 2020 1156
- Regionsdirektør Helle Ulrichsen. tlf. 4820 5601
- Koncerndirektør Morten Rand Jensen, tlf. 4820 5616
- Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588