Erhvervs- og Vækstministeriet

Brian Mikkelsen: Finansiering af eksport og vækst styrkes i 2011

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2010 09:02 CEST

Parterne bag Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder (regeringen, DF og LA) er blevet enige om, at forlænge mulighederne for bedre adgang til finansiering af vækst og eksport ind i 2011.

Brian Mikkelsen:

- Økonomien bevæger sig i den rigtige retning, men der er stadig små og mellemstore virksomheder, der har svært ved at få finansiering til vækst eller eksport. Derfor har vi valgt at forlænge Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder ind i 2011.

- Samtidig har vi inden for Erhvervspakken valgt at styrke kom-i-gang-låneordningen med ekstra 100 mio.kr. Baggrunden er, at der har været et meget stort træk på ordningen, og at den pulje på 50 mio. kr., som vi havde sat af i 2010 næsten er brugt. Ordningen gør det lettere for iværksættere at få lån til deres virksomhed. Iværksætterne kan bidrage til at skabe nogle af de nye private arbejdspladser, der skal erstatte dem, som vi har tabt under krisen.

- Der har ligeledes været stor efterspørgsel efter Eksportrådets tilbud om bl.a. eksportstartpakker og fælles eksportfremstød. Derfor har vi valgt at styrke tilbudene med 15 mio. kr. i 2011.

 

Erhvervspakkens ordninger (Eksportkaution, eksportfremme, Vækstkaution, kom-i-gang-lån og risikovillig kapital) forlænges alle til udgangen af 2011, og der foretages følgende justeringer:

  • Tilbud om eksportforberedelse, eksportstart og fælles eksportfremstød styrkes med yderligere 15 mio. kr. Der er således i alt afsat ca. 70 mio. kr. til en ekstra eksportfremmeindsats i 2010 og 2011.
  • Kom-i-gang-låne ordningen styrkes med ekstra 100 mio. kr.
  • Rammen for Vækstkaution justeres, så der flyttes midler fra lån til projekter, der kan få realkreditfinansierng, til lån til projekter, der handler om forretningsudvikling.
  • Udmøntningen af 500 mio. kr. til risikovillig kapital forlænges til 2011. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om ca. 410 mio. kr.

Forlængelsen af Erhvervspakken kan gennemføres inden for de allerede afsatte økonomiske rammer.

Parterne er derudover enige om, at der snarest muligt gennemføres en analyse af trækket på midlerne til garantier til projekter, der kan realkreditfinansieres, i regi af vækstkautionsordningen.

Kontakt

Pressesekretær 
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
tlf. 40 18 43 46