Erhvervs- og Vækstministeriet

Brian Mikkelsen: Innovation og fornyelse skaber vækst

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 08:42 CET

Økonomi- og Erhvervsministeriet har offentliggjort en ny analyse: ”Innovation og produktivitet”. Analysen viser blandt andet, at virksomheder, der fornyer deres produkter, produktionsprocesser, organisation, markedsføring eller designs, har en højere produktivitet og dermed skaber mere værdi, end virksomheder, der ikke er innovative.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen: Den nye analyse dokumenterer, at innovative virksomheder har væsentligt højere produktivitet end andre virksomheder. Hvis vi skal øge vækst og produktivitet, skal innovationen derfor op i gear. Det er baggrunden for, at vi i de senere år har investeret betydelige midler i uddannelse, forskning og innovation. Der går dog nogle år, før vi kan se det fulde gennemslag på produktiviteten.

På det kommende møde i Vækstforum skal vi drøfte, hvad vi konkret kan gøre for, at innovationsindsatsen når bredt ud i dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst de mange små og mellemstore virksomheder, der ofte mangler tid og ressourcer til at arbejde systematisk med innovation

Analysen viser herudover, at de virksomheder, der har det største innovationspotentiale, har mange højtuddannede medarbejdere.Jeg hæfter mig ved, at det både er højtuddannede med teknisk og samfundsvidenskabelig baggrund, der understøtter innovationen bredt i virksomhederne.

Analysen er udarbejdet af Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Copenhagen Business School for Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Innovation og produktivitet

innovation og produktivitet - Appendiks

Faktaark