Erhvervs- og Vækstministeriet

Brian Mikkelsen kæmper for dansk realkredit

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2010 09:18 CEST

Det danske realkreditsystem er under pres, bl.a. fordi realkreditobligationer i kommende forslag ikke regnes med som likvide aktiver i samme grad som statsobligationer.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har i den sammenhæng i dag i London mødt sin britiske kollega, Mark Hoban, Financial Secretary to the Treasury (Minister for City of London) om dansk realkredit i lyset af de fremtidige internationale regler.

Storbritannien arbejder sammen med en række andre store lande i den såkaldte Basel Komite for Banktilsyn på en række forslag til at styrke kapital- og likviditetsstandarderne for kreditinstitutter. Disse regler skal bagefter forhandles i EU. Generelt vil reglerne kunne føre til en mere robust, modstandsdygtig og mindre procyklisk finansiel sektor.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Jeg har bl.a. drøftet EU’s fremtidige regler om kapitalkrav med Mark Hoban. Vi er enige om sigtet med reglerne. Krisen har vist, at der er brug for fælles internationale regler: Vi er derfor også enige om, at støtte kommende internationale initiativer på området.

- Det vigtige er imidlertid, at de kommende regler ikke kommer til, at påvirke det danske realkreditsystem negativt, og dermed den finansielle system i Danmark. Det danske realkreditsystem dækker omkring 80 pct. af al boligfinansiering i Danmark. Og ikke mindst under krisen har dette system vist sig særdeles holdbart. Jeg har derfor pointeret, at det er helt centralt, vi finder den rette balance, så vi ikke unødigt skader det danske realkreditsystem.

Brian Mikkelsen har under sit besøg i London bl.a. også mødt Stuart Fraser, Chairman of the Policy & Resources Committee, (City of London) samt Edward Davey, Minister for EU-affairs, The Department for Business, Innovation and Skills (BIS).

Brian Mikkelsen taler desuden i aften på London Stock Exchange om de politiske og økonomiske udfordringer, som Europa står overfor efter bl.a. Grækenlands redningsplan.

Kontaktperson

Pressesekretær 
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
tlf. 40 18 43 46