Erhvervs- og Vækstministeriet

Brian Mikkelsen: - Markant løft i adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark

Pressemeddelelse   •   Sep 06, 2010 08:45 CEST

Vækstfonden åbner afdeling i Vestdanmark – Investeringspulje, Vestdansk Vækstkapital på mindst 150 mio. kr. - Styrkelse af Vækstkaution samt udvidelse af Kom-i-gang lån med 100 mio. kr.

I regeringens arbejde for et Danmark i Balance kommer økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen med et markant løft for risikovillig kapital til Vestdanmark.


Brian Mikkelsen:

- Det er vigtigt at skabe et Danmark i balance, og nu er vi klar med en række markante initiativer, der skal sikre adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark. Vi sikrer vestdanske virksomheder adgang til finansiering af perspektivrige projekter blandt andet gennem Vækstfondens forankring i Vestdanmark og gennem den nye investeringspulje Vestdansk Vækstkapital

- Men vi styrker også udviklingen på landsplan for nye samt små og mellemstore virksomheder, fortsætter Brian Mikkelsen. Vækstkaution fortsætter i 2011, og vi styrker kom-i-gang-lån. Mulighederne for finansiering af start af virksomhed, ekspansion og forretningsudvikling får et markant løft.

Vækstfonden etablerer en afdeling i Vestdanmark for at styrke fondens tilstedeværelse tæt på de vestdanske virksomheder, der har behov for risikovillig kapital. Den konkrete placering er endnu ikke på plads, men den centrale, lokale forankring skal være med til at sikre et tæt samarbejde med de vestdanske virksomheder, innovationsmiljøer, væksthuse og regionale vækstfora.

Regeringen vil etablere en investeringspulje på 150 mio. kr. i Vækstfonden, Vestdansk Vækstkapital, som øremærkes til investering lokalt. Det finansieres af midler fra globaliseringspuljen og fra Vækstfonden.

Regeringen viderefører styrkelsen af Vækstkaution på 1,5 mia. kr. til 2011. Kom-i-gang-lån styrkes med 100 mio. kr. inden for rammen af Vækstkaution. De to ordninger dækker hele Danmark, men hidtil er 77 pct. af alle Kom-i-gang-lån og 70 pct. af alle vækstkautioner faldet vest for Storebælt.

Pressesekretær 
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
tlf. 40 18 43 46