Erhvervs- og Vækstministeriet

Brian Mikkelsen sætter fokus på vækst i turismeerhvervet

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 07:14 CET

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen afholder i de kommende uger en række dialogmøder med turismeerhvervet om turismens udfordringer og muligheder.

Turismen skaber i dag omsætning og beskæftigelse i hele landet. Turisterhvervene står imidlertid over for en række udfordringer i form af bl.a. et højt omkostningsniveau og en lav produktivitetsvækst. Danmark har over en længere periode oplevet et betydeligt fald i antallet af udenlandske turister – med et foreløbigt lavpunkt i 2009. I 2010 peger tallene på en stigning på 0,8 pct. i de udenlandske overnatninger.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Turisterhvervet omsatte ifølge det nyeste estimat for over 68 mia. kr. i 2010 og skaber årligt flere end 100.000 arbejdspladser i hele Danmark.Vi nåede et foreløbigt lavpunkt i de udenlandske overnatninger i 2009. Tallene for 2010 peger heldigvis på flere udenlandske overnatninger. En udvikling vi skal have yderligere styrket fremover. Derfor indleder jeg nu en række møder for at drøfte, hvordan turismen fremover kan bidrage yderligere til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Økonomi- og erhvervsministeren har inden dialogmøderne offentliggjort et debatoplæg om udfordringer og muligheder for dansk turisme.

Af oplægget fremgår det, at turismen står over for en række udfordringer fx i forhold til det danske prisniveau og produktivitetsudviklingen, men også at turisterhvervene har gode muligheder for at tiltrække nye, købedygtige turister, hvis der udvikles stærke turistoplevelser af en høj kvalitet.

Debatoplæg om udfordringer og muligheder for dansk turisme