Randers Kommune

Brug for kreative iværksættere

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 09:21 CET

De sidder og gemmer sig i deres værksteder og atelierer. Men faktisk er der meget mere brug for de kreative iværksættere rundt om på landets virksomheder. Nu skal konceptet ”Idémino – kreativ sparring”føre parterne sammen. 


Danske virksomheder skal langt oftere benytte sig af kreative iværksættere, når de udvikler deres produkter. Hos Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi oplever konsulent Søren Würtz, at kreative iværksættere kan øge resultatet på virksomhedernes bundlinje.

”Det er for eksempel dokumenteret, at jo mere en virksomhed strategisk tænker i design, jo større mulighed er der for at øge indtjeningen”, siger Søren Würtz.
Derfor er der også brug for at danske virksomheder generelt begynder at tænke mere kreativt.

”Mange virksomheder vil helt sikkert have et større vækstpotentiale, hvis de strategisk fik en mere kreativ tankegang i forhold til deres produkter. Det vil kunne løfte virksomhedens udvikling, også uden det bliver i modstrid med at tænke i en god forretning ”, fortsætter Søren Würtz.

Han har for nylig været i Randers for at se nærmere på projektet Kreative Randers, hvor kommunen sætter fokus på lokalområdets kreative iværksættere.

”Det er helt rigtigt set af kommunen, at de kreatives kompetencer skal frem i lyset. De skal være synlige og deres tilbud til virksomhederne skal være klart defineret, så virksomhederne nemt kan finde dem og kan se, hvor de matcher virksomhedernes udfordringer”, fastslår Søren Würtz.

Idémino – hjælp til at tænke kreativt 
En gruppeiværksættere, der alle tidligere på året deltog i den første fase af Kreative Randers, har sammen etableret konceptet ”Idémino – kreativ sparring”. 
Det er et workshop-forløb på 3 – 5 timer, hvor virksomheden kan udfordre de kreative iværksættere.

”Vi er efterhånden en sammentømret gruppe af meget forskellige iværksættere, der fra vores egne virksomheder er vant til at tænke kreativt, da vi lever af kreativiteten. Derfor kan vi komme med sparring inden for et bredt område, hvis en virksomhed står overfor en ny udfordring eller har brug for nye ideer til at udvikle sig. Og det er en meget effektiv måde at arbejde på, for når vi afholder en workshop sammensætter vi vores hold efter udfordringen. Ikke omvendt.”, siger Birgir Birgisson.

Han driver virksomheden Birgisson Industrielt Design, der lever af at udvikle og videreudvikle andre virksomheders gode idéer og produkter.

”Men i Idémino er jeg en del af et team, hvor vi kan tilbyde en mere uforpligtende sparring. Vi skræddersyr et hold af 3 – 4 kreative iværksættere til at løse opgaven. Et besøg koster 6000 kroner, og så ejer virksomheden alle de idéer, der kommer frem under work-shoppen. Der bliver altså ikke efterfølgende tale om betaling for rettigheder, som der kunne komme oven i et almindeligt konsulentbesøg”, forklare Birgir Birgisson.

Virksomheder, der får besøg af Idémino, skal naturligvis ikke forvente, at der kommer et færdigt produkt på de få timer, som en workshop varer. Det handler i stedet om at skabe en kreativ proces, så der er en konkret idé at gå videre med.

- De kreative iværksættere har netop deres styrke, når vi taler om den kreative proces og de gode idéer. Det er også derfor at erhvervslivet generelt skal benytte sig mere af de kreative kræfter, siger Søren Würtz.

Birgir Birgisson supplerer med, at den kreative gruppe ikke sætter begrænsninger på sine idéer.

- Udover at vi er vant til at tænke kreativt, er der også en anden fordel ved at bestille Idémino. Vi er ikke en del af virksomhedens kultur og lader os derfor ikke begrænse af vanetænkning og anden tankemæssig tilbageholdenhed. Vi er ikke bange for at foreslå noget, pinlighedsfaktoren rammer os ikke på samme måde. Idéer bliver nemlig alt for ofte slået ihjel af ens selvkritik. Tanken om at det nok alligevel ikke kan lade sig gøre, eller noget lignende allerede er gjort, er med til at gøre en god idé til en glemt idé. Og vi har ingen glemte idéer, siger Birgir Birgisson.

Fakta om Kreative Randers: 
Randers Kommune har sat de kreatives uudnyttede potentiale på dagsordenen. Siden april måned har en gruppe kreative iværksættere indgået i netværket Kreative Randers. Formålet er at styrke de kreative virksomheder. Kommunen samarbejder i den forbindelse med Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som er ansvarlig for en vækstpulje, der skal fremme samarbejdet mellem kultur- og erhvervslivet. Herudover samarbejder Kreative Randers med blandt andet Væksthus Midtjylland, der i uge 46 deltager i Danmarks iværksætteruge, hvor der sættes et særligt fokus på landets mange iværksættere.

Læs mere om netværket på http://www.kreativeranders.nu/
Og læs mere om Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi på http://www.cko.dk/

http://www.randers.dk

Pressekontakt
Kenneth L. Sørensen
4012 5708


Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Danmark