Sundhedsstyrelsen

Brystundersøgelser bør begynde hos egen læge

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 10:07 CET

DR 21 søndag har den 14. november bragt et indslag med kvinder, der på eget initiativ - og udenom deres egen læge - har fået udført en brystundersøgelse med ultralyd på en privat klinik. Undersøgelserne var ifølge udsendelserne mangelfulde, blandt andet fordi der kun blev lavet ultralydsskanning, og det er ikke tilstrækkeligt, hvis man skal udelukke kræft. For kvinderne havde disse mangler desværre uheldige konsekvenser. 

Det er kvindernes eget valg, hvordan de vil undersøges. Sundhedsstyrelsen vil imidlertid opfordre borgere, der har mistanke om kræft til at gå til deres egen praktiserende læge. Hvis lægen vurderer, at der er en begrundet mistanke om kræft, så vil man blive undersøgt i et veltilrettelagt forløb, der følger de faglige retningslinjer på kræftområdet. Et forløb der også sker hurtigt - ikke mindst fordi vi de seneste år har indført pakkeforløb på kræftområdet. 

Undersøgelse og behandling på kræftområdet, som man henvises til i offentligt regi, involverer i dag en række forskellige faggrupper og specialer, der alle er med til at understøtte god kvalitet i behandlingen. I de faglige retningslinjer på området fra Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) er anbefalingen, at det er egen læge, der henviser direkte til mammakirurgisk eller billeddiagnostisk afdeling ved begrundet mistanke om brystkræft. En Ultralyd-undersøgelse kan ikke stå alene, men være et supplement. For brystkræft er der tilrettelagt et fast udredningsprogram mellem Sundhedsstyrelsen og eksperter på området. Den læge som behandler en kvinde med mistanke om en knude i brystet skal have en god begrundelse for at fravige de retningslinjer. 

Hvis man mener, at den undersøgelse eller behandling, man har modtaget, ikke lever op til den faglige standard på området, så kan man klage herover til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og søge erstatning ved patientforsikringen. Sundhedsstyrelsen vil se på materialet i udsendelsen og eventuelt bede de involverede læger om en redegørelse. 
KontaktSundhedsstyrelsens presseafdeling
Telefon: 72 22 85 10