Odder Kommune

Budgetaftalen for 2017 er på plads

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2016 13:47 CEST

Der er bred opbakning i Odder Byråd bag den aftale  om budget 2017-2020, som blev indgået mandag aften. 15 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag budgetaftalen, der betyder, at der skal spares, effektiviseres og føres en stram økonomisk politik i Odder Kommune.

- Jeg glæder mig over, at det er et solidt flertal af byrådets partier, der står bag aftalen og som har vist økonomisk ansvarlighed. Med budgetaftalen sikrer vi et fremtidigt økonomisk råderum for vækst og udvikling af kommunen, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Fire partier er med 
Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, mens Radikale Venstre, SF og Enhedslisten ikke er med i aftalen.

- Jeg havde naturligvis gerne set, at alle byrådets partier var med i aftalen. Det var desværre ikke muligt, men jeg vil gerne kvittere for mange gode forhandlingssnakke og møder i forbindelse med budgetforhandlingerne, siger Uffe Jensen.

Øger overskuddet
Budgetaftalen omfatter budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Med aftalen øges driftsoverskuddet fra 36,3 mio. kr. i 2017 stigende til 64,3 mio. kr. i 2020. Overskuddet skal anvendes til afdrag på gæld, investeringer, vækst m.m.
For at opnå overskud har politikerne aftalt, at der ud over en budgetreduktion på 1 pct. af serviceudgifterne i 2017, indarbejdes et årligt moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 pct. i hvert af årene 2018-2020.

Ændringer i kataloget
Budgettet indeholder også effektiviseringer og besparelserne for 12,3 mio. kr. i 2017 stigende til 29,3 mio. kr i 2020 fra kataloget over effektiviseringer og besparelser, som blev fremlagt i maj 2016. Der er dog foretaget ændringer. Det er bl.a., at grundstilskuddet til skolerne i Gylling og Hundslund fastholdes, tilskuddet til den Økologiske Have fastsættes til 300.000 årligt frem til 2020 og tilskuddet til VitaPark reduceres til 500.000 kr. i 2017 og 2018. Desuden er det besluttet, at Odder Galla ikke skal afholdes hvert år.

Aftalen betyder også, at der indføres tidligt start i SFO og sampasning på daginstitutionsområdet på dage, hvor der ikke er så mange børn i institutionerne. Der afsættes 200.000 kr. til trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Desuden arbejdes der med at sammenlægge ledelse og bestyrelse på Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole. Endelig skal kommunens administration slankes for 3,2 mio. kr.

Kassebeholdningen øges 
Budgetaftalen betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden øges med 37 mio. kr. for at skabe rum til uforudsete udgifter, således, at den i 2020 er på 60 mio.kr. 
Den langfristede gæld nedbringes med 24,5 mio. kr. i perioden, svarende til 1100 kr. pr. indbygger i forhold til regnskab 2016.

Anlægsbudgettet for 2017 er på 40 mio. kr., hvoraf de fleste penge går til Skovbakkeskolen. Der er også afsat penge til renoveringer af Gylling Skole, LAR-løsninger på Gylling og Hundslund skoler, modernisering af Handelsfagskolen og vandplansprojektet Odder Å.

Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen i byrådssalen den 10. oktober 2016.
 
Politikerne bag Budget 2017 udtaler: 
Hanne Appel, Venstre:
- Vi har været ansvarlige ved at udvise rettidig omhu. Det sikrer, at der også i fremtiden er råd til investeringer, der kan være med til at fremme kommunens udvikling, vækst og bosætning. Skoler og dagtilbud er væsentlige faktorer for et lokalsamfunds eksistens, derfor glæder det os i Venstre, at aftalen om en renovering af Gylling Skole er fastholdt.

Lone Jakobi, Socialdemokratiet:
- Det er vigtigt for os at tage ansvar for kommunens økonomi og øve indflydelse, også når der skal spares. Socialdemokratiets deltagelse sikrer, at vores daginstitutioner ikke ned-normeres, og at der fortsat er økonomi til kulturoplevelser. Vi vægter også, at budgetforliget fortsat understøtter den gode udvikling i Økologiens Have og i Vitapark.

Niels Rosenberg, Det Konservative Folkeparti:
- Det har været nogle gode forhandlinger, og vi er godt tilfredse med aftalen, som sikrer kommunens økonomi de kommende år. Indtil videre er det kun et stykke papir, og vi vil følge nøje med i det store arbejde med at implementere budgettet. 

John Rosenhøj, Dansk Folkeparti: 
- DF er rigtig glad for, at der er udvist ansvarlighed i forligskredsen, særligt at grundtilskuddet til Hundslund og Gylling skoler fortsat bevares, ligesom der er aftalt plads til nye plejehjemspladser i 18, og der er sat fokus på indkøbskontoen.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.oddernettet.dk