Region Nordjylland

Budgetforlig i Region Nordjylland – besparelser og målrettet fornyelse

Pressemeddelelse   •   Sep 08, 2010 10:26 CEST

De seks partier i Regionsrådet i Region Nordjylland har i dag indgået forlig om budgettet for 2011. Forliget indebærer blandt andet, at regionen styrker indsatsen for at bringe psykiatriens tilbud tættere på borgerne og give bedre tilbud til døende patienter. Samtidig medfører forliget, at både administration og sygehuse skal spare penge i 2011.

Budgetforliget i Region Nordjylland har overskriften ”afstemte ambitioner”. Det betyder, at regionen stadig har store ambitioner – men at de vanskelige økonomiske vilkår sætter nogle klare grænser. 

- Vi har haft en meget vanskelig budgetproces i år, hvor vi skulle finde besparelser for i alt 227 mio. kroner. Det er nødvendigt for at kunne imødekomme vores udgiftsbehov. Det kommer uden tvivl til at kunne mærkes rundt om på regionens arbejdspladser, siger regionsrådsformand Ulla Astman. 

Besparelserne betyder blandt andet, at alle sygehuse skal spare 90 mio. kroner på driften. Herudover reduceres udgifterne til administration med 30 mio. kroner over de næste to år. En anden del af besparelsen hentes ved at omlægge opgaver hos de praktiserende læger, så ressourcerne udnyttes mere effektivt. 

- Samtidig prøver vi via en fælles visitation af patienter at mindske vores køb af behandlinger hos private og hos de andre regioner, siger Ulla Astman.

Det stramme budget kommer oveni en proces, hvor regionen i 2010 har arbejdet hårdt for at få økonomien i balance. De stramme økonomiske rammer betyder, at regionen kun i mindre grad lancerer nye tilbud i 2011. 

- Vi fastholder vores fokus på udviklingen af det medicinske område. Samtidig vil vores borgere og patienter vil opleve forbedringer på eksempelvis Børne- og Ungdomspsykiatri og hospiceområdet. Men ellers koncentrerer vi vores kræfter om de store projekter på sundhedsområdet, hvor vi er langt fremme med at planlægge akutmodtagelser i Hjørring og Thisted, og hvor vi arbejder på et nyt universitetssygehus i Aalborg Øst, siger Ulla Astman. 

Ud over sundhed rummer forliget også en række nye initiativer på regionens øvrige opgaveområder – regional udvikling og specialområdet. 

- Vi vil blandt andet bringe regionen helt i front på det grønne område ved at gøre Region Nordjylland til Danmarks første klimaregion. Det betyder, at vi hvert år skal reducere vores CO2-udledning med to procent, siger Ulla Astman. 

Bag budgetforliget står alle seks partier i Regionsrådet. 

På mandag 13. september skal medlemmerne af Forretningsudvalget drøfte spørgsmål om sundhedsområdets organisering i forlængelse af budgettet. 

Budgettet 2. behandles i Regionsrådet tirsdag 21. september.

Fakta

  • Region Nordjyllands budget er i 2011 på 11,5 mia. kroner.
  • Budgettet er 160 mio. kroner større end i 2010. De øgede midler er tilført Region Nordjylland ved årets økonomiforhandlinger med regeringen.
  • Budgetaftalen for 2011 håndterer udgiftsbehov for i alt 235 mio. kroner – heraf de 227 mio. kroner på sundhedsområdet.

De seks partier i Regionsrådet i Region Nordjylland har i dag indgået forlig om budgettet for 2011. Forliget indebærer blandt andet, at regionen styrker indsatsen for at bringe psykiatriens tilbud tættere på borgerne og give bedre tilbud til døende patienter. Samtidig medfører forliget, at både administration og sygehuse skal spare penge i 2011.

inks og filer

Yderligere information

Kontaktperson:
Regionsrådsformand Ulla Astman
Tlf. 30 23 64 54
Kommunikationschef Erik Hagen Jørgensen