Designmuseum Danmark

BYENSDESIGN - STORBYENS UKENDTE FORMGIVERE 1880 – 1980

Pressemeddelelse   •   Aug 01, 2012 12:10 CEST

Med udstillingen STORBYENS UKENDTE FORMGIVERE 1880 – 1980 ønsker Designmuseet og modelbygger Joakim Zacho Weylandt at fremhæve, mangfoldiggøre og belyse eksempler på formgivning i storbyen.

Igennem designhistoriske analyser og modeltekniske studier har Joakim Weylandt i samarbejde med Frederiksberg, Gentofte og Københavns Kommune indsamlet og analyseret originale eksempler på byrumsinventar. Genstandene er efterfølgende blevet digitalt registreret og omsat til skalamodeller i mål 1:12.

Udstillingen vil vise tilblivelsen og processerne omkring BYENSdesign fra originaler, historisk forundersøgelse og fremstillingsteknikker frem til de færdige modeller. Procesforløbet, der fører fra de originale 1:1 genstande til fremstillingen af skalamodellerne, vil i kraft af udstillingen kunne give et sjældent og meget visuelt indblik i digital registreringsteknik og modeltekniske processer, der kun er kendt af få.

Udstillingen vil på den måde kunne bidrage til at åbne mange menneskers øjne for betydningen af det design, vi omgiver os med. Udstillingen vil således sigte på at skabe øget respekt for og debat om det offentlige rums genstande og gøre flere interesseret i byens designhistorie i almindelighed.

Flere af de udvalgte genstande er i dag enten forsvundet fra byrummet, eller vil i de kommende år helt forsvinde som en naturlig del af udviklingen. Disse udskiftninger har ofte, desværre, haft afsæt i meget kortsigtede betragtninger og erfaringer. Formålet er således at udbrede kendskabet til byrumsinventaret for derigennem at sikre en hensigtsmæssig bevarelse og kvalitativ funderede, fremtidig fornyelse af disse identitetsskabende genstande i byrummet.

Yderligere er det hensigten at de foretagne og kommende digitale genstandsregistreringer løbende skal overdrages fra BYENSdesign til arkivering på Designmuseum Danmark.

”Opmålingerne er en dokumenterende registrering, som vil være vigtig for eftertiden. Ikke mindst vil modellerne styrke Danmarks image, som en designbevidst nation.” fortæller museumsinspektør Christian Holmsted Olesen.

BYENSdesign
BYENSdesign er en virksomhed, der, med udgangspunkt i interesse for Danmarks design, industri og kulturarv og en baggrund i modelbyggeriets håndværk, producerer højt detaljerede skalamodeller af byrummets inventar.

BYENSdesign er et initiativ, der gennem registrering, mangfoldiggørelse og fremstilling af skalamodeller sigter på at udbrede kendskabet til og glæden ved byrummets beskedne emner og dermed forståelse for deres store betydning i dagligdagen, idet større bevidsthed giver størst sikkerhed for fremover både at bevare de gode ting og sikre en kvalitativ fornyelse.

Udstillingen Storbyens Ukendte Formgivere vises på Designmuseum Danmark fra den 29. august den 28. oktober 2012.

Designmuseum Danmark (tidligere Det danske Kunstindustrimuseum) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek og arkiver udgør det centrale videnscenter for den designhistoriske forskning i Danmark. Museet indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, møbelkunst og kunsthåndværk. Dertil kommer indsamling af forbilledlige arbejder fra ældre områder og perioder, som står i nært forhold til samtidens produktion. Designmuseum Danmark forsker i kunst- og designhistorie med afsæt i museets samlinger og formidler resultaterne i udstillinger, publikationer og undervisning m.m.