Social- og Integrationsministeriet

Byfornyede ejendomme holder godt

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 08:34 CEST

Byfornyelse har betydet, at små utidssvarende og ofte usunde boliger er blevet opgraderet til tidssvarende familieboliger af høj kvalitet til gavn for beboerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget for Socialministeriet.

Publikationen ”Holder det – Holdes det?” gennemgår 12 totalistandsatte ejendomme i København og på Frederiksberg 15-20 år efter byfornyelsen. Undersøgelserne viser, at byfornyelsens bygningsforbedringer generelt er udført i en god håndværksmæssig standard og har holdt selv med en begrænset efterfølgende vedligeholdelse. Det er blandt andet etablering af centralvarme og ventilation, isolering, udskiftning af vinduer, bekæmpelse af hussvamp og begrænsning af opstigende grundfugt, der har skabt væsentligt forbedrede boligforhold.  

Socialminister Benedikte Kiær: ”Det er vigtigt, at skatteborgerne får noget for pengene. Håndværket skal være i orden, når stat og kommuner bruger penge til opretning og fornyelse af beboelsesejendomme, så vi får en høj byggeteknisk kvalitet, der holder i mange år. Disse krav bliver i høj grad opfyldt ved kommunernes behandling af byfornyelsesprojekterne.”

I de undersøgte ejendomme er der desuden flere gode eksempler på, at ejere har videreført byfornyelsen ved sammenlægning af boliger, etablering af altaner og tagterrasser m.v.

Publikationen henvender sig til blandt andet kommuner, rådgivere, bygningsejere, entreprenører og håndværkere, der beskæftiger sig med renovering af ældre boligejendomme.

Om bygningsfornyelsen:

På finansloven fastsættes der årligt midler til gennemførelse af byfornyelse. I 2010 er beløbet 245 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. afsættes til områdefornyelse. De resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering mv. Byfornyelsesmidlerne til bygningsfornyelse fordeles til de kommuner, der ønsker at give tilskud til byfornyelsesprojekter. Fordelingen mellem kommunerne sker på baggrund af objektive kriterier, som afspejler kommunens bygningsfornyelsesbehov. De kommuner, som anvender midler, skal bidrage med et tilsvarende kommunalt beløb.

Se publikationen ”Holder det – Holdes det?”

Publikationen kan desuden rekvireres gratis hos Socialministeriet.

Yderligere oplysninger:
Tine Faarup, arkitekt, tlf. 33 92 34 86
Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71Se alle nyheder