Dansk Byggeri

Byggevarekontrol som konkurrenceværktøj

Pressemeddelelse   •   Nov 26, 2010 10:47 CET

Regeringens Vækstforum har på sit seneste møde drøftet initiativer for at øge konkurrencen. Blandt flere initiativer på byggeområdet er behovet for en såkaldt proaktiv kontrol af, om byggevarer på det danske marked lever op til reglerne.

- Dansk Byggeri har arbejdet for at få fokus på området og er derfor enige i, at der er behov for en proaktiv markedskontrol. Det handler grundlæggende om, at der kun skal være godkendte produkter på det danske marked for byggevarer. Det sikrer fair og lige konkurrence, og vi er godt tilfredse med, at regeringen peger på behovet for kontrol, siger afdelingschef Eva Kartholm, Dansk Byggeri.

Der har i både 2009 og 2010 været gennemført markedskontroller, som har været koncentreret om, hvorvidt byggevarerne overholder gældende krav til CE-mærkning. Der er dog ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen kun registreret få alvorlige overtrædelser.

- Vi er allerede nået langt på området. I Dansk Byggeri kunne vi ønske os, at de gode initiativer blev fulgt op med en strammere kurs overfor de virksomheder, som bevidst forsøger at snyde på vægten. Men indtil nu er der ikke idømt bøder, så vi vil arbejde for, at der fremover vil blive bøder af en størrelse, der betyder, at det ikke kan betale sig at overtræde reglerne, siger Eva Kartholm.

Hun understreger, at det er afgørende, at markedskontrollen bliver grebet an som et stykke værktøj, der skal sikre, at der konkurreres på ordentlige vilkår. Alle kan kun være interesseret i at få billigere byggevarer, men det skal være et resultat af optimering af fx produktion og logistik, og ikke ved at svække kvaliteten.

- Så konkurrence på lige vilkår med produkter i samme kvalitet bør bevirke, at danske producenter ser på mulighederne for at optimere deres produkt. Vi bliver nødt til at forklare eller reagere på, at sammenlignelige byggevarer ifølge konkurrenceudspillet angiveligt er 20 % dyrere i Danmark end i vores nabolande - vel at mærke korrigeret for afgiftsforskelle m.v., siger Eva Kartholm.

Eva Kartholm fremhæver et andet punkt i konkurrenceudspillet, nemlig det forhold, at man i mange europæiske lande bygger mere typehusbyggeri end i Danmark. Det giver naturligvis anledning til at undersøge mulighederne for at øge produktiviteten ved at udvikle flere standardiserede løsninger.

Kontakt:
Afdelingschef Eva Kartholm, Dansk Byggeri, på telefon 20 20 01 98
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32