Holstebro Kommune

Byrådet har besluttet ...

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 12:25 CET

Se, hvad Holstebro Byråd vedtog på mødet den 22. februar.
Herunder kan du læse et udpluk af, hvad byrådet besluttede på mødet den 22. februar 2011.

- Byrådet vedtog at ansøge om at deltage i det fri-kommuneforsøg, som er en del af Finanslovsaftalen for 2011. Blandt ansøgerne vælges fem kommuner ud til at være frikommuner i perioden 2012-2016. Frikommunerne får i forsøgsperioden bl.a. større politiske beføjelser til at gøre op med unødvendig dokumentation og til at afprøve nye måder at styre og tilrettelægge servicen til borgerne.

- Byrådet bevilgede 9 mio. kr. til etablering af Spejdernes Lejr 2012, hvor ca. 35.000 spejdere kommer til Holstebro. 8.4 mio. kr. går til anlægsudgifter, mens 600.000 går til driftsudgifter.

- Lokalplan 1067 for et parkeringsareal og erhvervsbyggeri nord for banegården i Holstebro blev vedtaget.

- Byrådet vedtog et byfornyelsesprogram, ”Thorsminde – fremtidens landsby”, med tilhørende områdefornyelser. Vedtagelsen var en forudsætning for, at Staten kan tage endelig stilling til at bevilge støtte til programmet.

- Byrådet besluttede at overføre 300.000 kr. fra projektet ”Stier i åbent land” til projektet ”Thorsminde – fremtidens landsby”. Pengene skal bruges til at anlægge cykelsti langs østsiden af Klitvej. Byrådet besluttede også at erhverve jord til cykelstien – om nødvendigt ved ekspropriation.

- Byrådet godkendte en egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015. Det er en forudsætning, at aftalen også godkendes af Kunststyrelsen og de andre aftalekommuner. Holstebro Kommunes tilskud er på 564.245 kr. i 2012, hvilket svarer til 27,8 % af det samlede tilskud.

- Byrådet vedtog at lukke Herrup Skole pr. 1. august 2011 og flytte eleverne til Sevel Skole. Kørselsberettigede elever får buskort, og der skal være nyvalg til skolebestyrelsen på Sevel Skole.

- Byrådet vedtog at lukke Thorsminde Skole pr. 1. august 2011 og flytte eleverne til Staby Skole. Kørselsberettigede elever får buskort.

http://www.holstebro.dk

Pressekontakt
Hans Herping
9611 7500


Holstebro Kommune
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Danmark