PwC Danmark

C20-selskaberne* kan skrue mere op for investeringerne

Pressemeddelelse   •   Maj 27, 2014 09:15 CEST

C20-selskaberne har atter fundet nøglen til at skabe overskud, der primært bliver brugt til at nedbringe gæld. Der er dog plads til, at der kan skrues mere op for investeringerne, og væksttoget kan køre fra de C20-virksomheder, der er for forsigtige, konkluderer ’C20 By Numbers’ for 2013 - en analyse af de danske C20-selskabers regnskaber fra PwC.

For andet år i træk stiger omsætningen i C20-selskaberne. Ifølge den nye undersøgelse stiger
C20-selskabernes omsætning med i gennemsnit 5 % i 2013. Udviklingen er meget positiv, selvom stigningen er mindre end i 2012, hvor omsætningen i gennemsnit steg med i gennemsnit 8 %.

”Når C20-selskaberne formår at løfte deres omsætning, vidner det om, at der er kommet mere gang i økonomien, så mon ikke snart vi for alvor kan lægge kriseretorikken bag os,” udtaler Henrik Steffensen, regnskabsekspert og partner i PwC, og henviser til, at C20-selskaberne igen tjener penge.

Faktisk har der været en stor stigning i den gennemsnitlige driftsindtjening (EBIT) blandt C20-selskaberne på hele 15 % i 2013. Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af virksomhederne har oplevet en stigning. Til sammenligning tjente C20-selskaberne i gennemsnit 6 % mindre i 2012 end i 2011 målt på driftsindtjeningen.

”Indtjeningen er steget noget mere end omsætningen. Det viser, at C20-selskaberne er blevet endnu bedre til at skabe profit. Det er bl.a. selskabernes stærke fokus på at nedbringe omkostninger igennem de senere år, der nu giver resultater på bundlinjen, og egenkapitalen forrentes derfor bedre i 2013,” forklarer Henrik Steffensen.

Denne tendens underbygges af udviklingen i 1. kvartal 2014 – omsætningen stiger i gennemsnit 7 % i forhold til 1. kvartal 2013, og driftsindtjeningen stiger med i gennemsnit 39 % - sidstnævnte dog med kraftig indvirkning fra nogle få, der stiger rigtig meget.

Gælden er nedbragt
Der er ikke alene flere penge på kistebunden, men hele 9 C20-selskaber har formået at nedbringe deres gæld mod 5 selskaber sidste år. I gennemsnit er den nettorentebærende gæld faldet med 21 %.

”Virksomhederne har nedbragt deres gæld og polstrer sig. Det åbner op for muligheden for fremtidige opkøb og investeringer, men virksomhederne er fortsat relativt tilbageholdene med at investere og udviser forsigtig optimisme,” fortæller Henrik Steffensen og henviser til, at det såkaldte frie cash flow – dvs. cash flow fra driften fratrukket investeringer – har været stigende siden 2011. Det er tegn på, at der skabes gode cash flow fra driften, men kun en del af det investeres.

Plads til yderligere investeringer
At investeringerne er faldet med 13 % fra samlet 59 mia. kr. i 2012 til 51 mia. kr. i 2013 er desværre et udtryk for, at de positive takter endnu ikke er slået fuldt igennem på investeringerne, selvom 8 ud af 14 virksomheder faktisk har stigende investeringer.

”Flere C20-selskaber har trods alt valgt at skrue op for investeringer, men selv blandt dem, der har haft stigende investeringer, er der faktisk luft nok til at skrue endnu mere op for investeringerne. Nedbringelsen af den nettorentebærende gæld betyder dog, at der skabes et større råderum til nye investeringer i fremtiden. Så investeringerne skal nok komme – det er bare et spørgsmål om tid”, vurderer Henrik Steffensen.

Tendensen fortsætter i 2014
Tendensen med faldende investeringer ser desværre ud til at fortsætte i 1. kvartal 2014. Sammenholdes med 1. kvartal 2013 er der et gennemsnitligt fald pr. virksomhed på ca. 13 %.

Henrik Steffensen påpeger dog, at undersøgelsen ikke nødvendigvis giver det fulde billede af fx organisk vækst på nye eller eksisterende markeder og øget kundefokusering, eftersom disse tal ofte ikke påvirker investeringerne i regnskabet.

”Vi har en klar forventning om, at C20-virksomhederne i Danmark nok skal rykke i tide, så de ikke hægtes af væksttoget.”

Ifølge PwC’s CXO Survey 2014 er der særligt tre områder, hvor virksomhederne trods alt planlægger at skulle investere i det kommende år, nemlig kundefokusering/kundetilfredshed, it og teknologi samt produktudvikling.

*) Når der i pressemeddelelsen omtales C20 virksomheder, gælder henvisningen alene til de ikke-finansielle virksomheder – bestående af 14 virksomheder.

Om ”C20 by Numbers
”C20 by Numbers” er udarbejdet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for årene 2010 – 2013. For eksempel er analysen af indtjening og omsætning baseret på den i resultatopgørelsen offentliggjorte omsætning og resultat for året. For virksomheder med skævt regnskabsår betragtes regnskaber med balancedag i 2013 som et ”2013-regnskab”.

Analysen er udarbejdet på baggrund af finansiel information i danske kroner (DKK) og eventuelt omregnet fra udenlandsk valuta. Der er ikke korrigeret for valutakursudsving i løbet af året, hvorfor fx omsætning og omkostninger kan være væsentligt påvirket af ændringer i valutakurser.

Analysen omfatter primært de ikke-finansielle selskaber, som var med i C20 indekset pr. 1. januar 2014, men indeholder også begrænsede oplysninger om finansielle virksomheder i C20. I 2012 var H. Lundbeck med i C20 indekset men er i 2013 trådt ud til fordel for Genmab A/S. Denne ændring er der ikke særskilt reguleret for. Baggrunden er, at udskiftningen i indekset henover tid ikke antages at have væsentlig betydning, eftersom udskiftningerne normalt sker i den ”nedre” del af selskaberne, hvad angår omsætning, balance, indtjening m.v.

I sagens natur kan virksomhedernes regnskabspraksis være forskellig, ligesom der kan være branchemæssige forskelle, som medfører, at en direkte sammenligning er vanskelig. Der er alene foretaget udvalgte korrektioner vedrørende selskaber med meget afvigende tal. Disse korrektioner er tydeligt angivet.

”C20 by Numbers” inkluderer regnskabstallene fra 2010, 2011, 2012 og 2013. Denne pressemeddelelse bygger alene på udviklingen fra 2012 til 2013.

Medlemmer af C20 indekset pr. 1. januar 2014
A.P. Møller - Mærsk A og A.P. Møller - Mærsk B Carlsberg B Chr. Hansen Holding Coloplast B Danske Bank (finansiel) DSV FLSmidth & Co Genmab A/S GN Store Nord Jyske Bank (finansiel) Nordea Bank - CPH (finansiel) Novo Nordisk B Novozymes B Pandora A/S TDC Topdanmark (finansiel) Tryg (finansiel) Vestas Wind Systems William Demant Holding


Om PwC
PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 16 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 184.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.