Capgemini Danmark A/S

Capgemini Trade Flow Index: USA overhaler Kina og indtager igen den globale samhandels førsteplads

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 08:54 CET

Samtidig vækker stigende inflation bekymring i BRIK-landene, fordi den påvirker væksten negativt

Capgemini har nu offentliggjort tallene fra den seneste udgave af sit Global Trade Flow Index*. Capgeminis analyse viser, at den globale samhandel fortsat voksede i fjerde kvartal 2010. Væksten blev på 2,5 procent, hvilket ligger under tredje kvartals vækst på 4,67 procent. Den lavere vækst skyldes truslen om en selvstændig gældskrise i EU og stigende inflation i udviklingsøkonomierne. Rapporten viser også en bedring af USAs eksport i fjerde kvartal, som er 2 procent højere end i tredje kvartal, takket være en svækket dollar kombineret med et skifte i den globale økonomi. Samtidig er væksten i Kinas vareeksport blevet 2,9 procent lavere i forhold til tredje kvartal, hvorfor USA’s handel med omverden nu har overhalet Kinas samhandel.

Capgemini Consultings Global Trade Flow Index opgør handel med varer og tjenester kvartalsvist ud fra en analyse af en række handels- og markedsrelaterede parametre, baseret på de seneste tilgængelige officielle data relateret til import og eksport af varer og tjenester fra nationale statistikkontorer i de 23 vigtigste lande inden for global samhandel. 

Rapporten, der dækker fjerde kvartal 2010, viser stabilitet i den globale samhandel takket være strammere monetære målsætninger i verdens største økonomier, omend der fortsat lurer risici såsom inflation på mange markeder.

Rapporten viser endvidere, at væksten i BRIK-landene er begyndt at aftage i takt med, at inflationen er blevet en mere seriøs trussel, særligt i Kina og Indien. I Kina har en stram pengepolitik og et fald i handel med tjenesteydelser skubbet landet væk fra den globale samhandels førsteplads. Landet fokuserer nemlig mindre på eksportdrevet vækst og fremstiller i højere grad forbrugsvarer til den hjemlige økonomi.

I Rusland steg BNP i et mere moderat tempo. Landet har øget sine virksomhedsinvesteringer, ligesom eksport af varer og tjenester steg med 6 procent i forhold til det foregående kvartal. Samhandelsvæksten i fjerde kvartal blev drevet frem af energi- og råvareeksport. 

I Brasilien er udenrigshandelen steget 9 procent i fjerde kvartal. Men da mere end en tredjedel af landets handel afhænger af USA, vil enhver ændring i USA’s økonomiske klima eller handelspolitik kunne påvirke Brasiliens fremtidige vækst.

Indiens eksport af varer og tjenester steg med 8,7 procent i tredje kvartal 2010, hvor offentlige stimuluspakker blev lanceret, ligesom produktions- og servicevirksomheder samt landbruget begyndte at klare sig bedre.

I Europa fortsætter Tyskland med at føre an takket være favorable arbejdsmarkedsvilkår, moderat inflationspres og optimistiske forbrugere. Her var dog et fald på 2 procent i fjerde kvartals handelsniveau i forhold til det foregående kvartal, der blev forårsaget af konkurrencefremmende devalueringer i Holland og Frankrig, som er vigtige tyske eksportmarkeder. 

Holland klarede sig fint med en samlet vækst i samhandelen på 3 procent i fjerde kvartal i forhold til tredje kvartal. Overordnet set har et smidigt arbejdsmarked, en lav inflation og et stigende privatforbrug gjort Holland til det europæiske land, der er gået mest frem.

“Strammere offentlig styring i nogle af verdens største økonomier har betydet, at handelsomfanget i Europa og USA er ved at genvinde deres fodfæste,” siger Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management hos Capgemini Consulting. “Samtidig vækker stigende inflation bekymring i forhold til væksten i BRIK-landene. Disse emerging markets er fremover nødt til nøje at styre det komplekse samspil mellem robust vækst og stigende inflation, hvis de vil fortsætte deres vækst.”

*Om Capgemini Consulting Global Trade Flow Index

Capgemini Consulting Global Trade Flow Index ranglister de 23 lande i verden med størst udenrigshandel og angiver ændringer i konkurrencepositionen for hvert land. I forhold til tidligere benytter indeværende version af indekset en ny beregningsmetode, hvor tallene for fjerde kvartal er baseret på estimater, mens tallene for tredje kvartal er baseret på offentliggjorte data. Officielle tal forventes at ligge klar for alle 24 lande i marts måned 2011.

Indekset opgør omfanget af global handel pr. kvartal baseret på Capgemini Consultings egen analyse af handels- og markedsrelaterede parametre fra de senest tilgængelige officielle data fra nationale statistikorganisationer. Analysen er gennemført ved at anvende LOGEST-formlen for historisk handel, BNP, samt aktuelle markedsdata for ind- og udland.

Indeværende indeks dækker perioden oktober-december 2010. Indekset analyserer fire indikatorer for hvert land:
• Samlet handel, inklusive import og eksport
• Kvartalsvis vækst i international samhandel
• Eksportmarkeder for et lands produkter og tjenester
• Hjemmemarkedet

Capgemini Consulting Global Trade Flow Index støttes også af:
• Holland International Distribution Council (HIDC)
• Global Supply Chain Council i Kina og Indien
• Supply Chain Movement
• Council of Supply Chain Management Professionals’ (CSCMP) Supply Chain Quarterly

Capgemini Consulting Global Trade Flow Index rapporten er vedhæftet og kan hentes her:
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/global-trade-flow-index-q4-2010/

Om Capgemini
Capgemini, der er en af verdens førende leverandører af rådgivnings-, teknologi- og outsourcingydelser, gør det muligt for sine kunder at forandre sig og præstere ved hjælp af teknologi. Capgemini leverer indsigt og gør sine kunder i stand til at opnå bedre resultater gennem den unikke Collaborative Business ExperienceTM arbejdsmetode. Capgemini-gruppen benytter sin globale Rightshore® leverancemodel til at sikre den rette sammensætning af de bedste talenter fra en række lokationer, der arbejder som ét team for at skabe og levere optimale kundeløsninger. Capgemini, der er repræsenteret i mere end 35 lande, havde i 2009 en omsætning på 8,4 mia. euro og har mere end 106.000 ansatte over hele verden. Se www.dk.capgemini.com for yderligere information.

http://www.pressoffice.dk

Pressekontakt
Mikkel Buhelt
20 21 39 03


PressOffice
Vandkarsevej 48
2880 Bagsværd
Danmark