Codan Forsikring

Codan opruster på arbejdsskade-området

Pressemeddelelse   •   Okt 31, 2012 10:00 CET

Codan Forsikring har igennem en årrække arbejdet målrettet med rådgivning om forebyggelse af arbejdsskader inden for transportbranchen. Codan opruster nu indsatsen yderligere og ansætter to erfarne kræfter, der skal være med til at udbrede Codans unikke viden om arbejdsskadeforebyggelse og rehabilitering til alle Codans erhvervskunder.   

Som forsikringsselskab for en stor del af den danske transportbranche arbejder Codan Forsikring tæt sammen med Dansk Transport og Logistik (DTL), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og det engelske Cranfield University om at hjælpe de danske transportvirksomheder med at forebygge og nedbringe antallet af arbejdsulykker i branchen.

Den unikke viden og rådgivningskompetence, som Codan har opbygget igennem samarbejdet med transportbranchen, er nu i færd med at blive implementeret i rådgivningen af Codans brede portefølje af erhvervskunder. For at understøtte denne oprustning har Codan ansat to nye medarbejdere, der skal være med til at rådgive Codans erhvervskunder om skadeforebyggelse, samt hvordan virksomheder kan reducere skadernes omfang, når de sker.

De to nye medarbejdere er henholdsvis skadestopkonsulent Randi Schjødt Iversen og rehabiliteringsspecialist Helga Madsen.

Skadestopkonsulent Randi Schjødt Iversen
Randi Schjødt Iversen er ansat som skadestopkonsulent i Codans ingeniørafdeling, hvor hun skal arbejde med risikovurdering og forebyggelse af arbejdsskader, herunder opkvalificering af Codans ingeniørkorps og øvrige skadestopkonsulenter til at arbejde bredere med ulykker, arbejdsskader og arbejdsmiljø i virksomheder.

Randis primære fokusområder vil være videreudvikling af - og træning af organisationen i - en række unikke værktøjer, som Codan har udviklet til at vurdere og rådgive virksomhederne i forebyggelse af arbejdsskader. Samtidig vil Randi også spille en stor rolle i rådgivningen af virksomhederne, hvor hun sammen med Codans assurandører og ingeniører tager ud og tilbyder et ”sundhedstjek” af virksomhedens indsats i forhold til arbejdsskader og arbejdsmiljø samt giver gode råd med på vejen.

Randi er uddannet akademiingeniør og arbejdede fra 1997 til 2007 som arbejdsmiljøkonsulent i det tidligere ”bedriftssundhedstjeneste-system” (i dag erstattet af en række autoriserede arbejdsmiljørådgivere). Her hjalp hun en bred vifte af danske virksomheder med at forebygge arbejdsskader og sætte fokus på arbejdsmiljøarbejdet i bred forstand. Randi kommer senest fra en stilling på Københavns Universitet, hvor hun de sidste fem år har været ansat som konsulent på det genteknologiske område.

Rehabiliteringsspecialist Helga Madsen

Helga Madsen er ansat som rehabiliteringsspecialist i Codan, hvor hun vil tilbyde Codans erhvervskunder hjælp og vejledning til, hvordan en medarbejder bedst og hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når de har været udsat for en arbejdsskade.

Helgas primære funktion er således at aflaste Codans erhvervskunder ved arbejdsskader. Det handler blandt andet om at hjælpe ledelsen med at få deres medarbejdere så gnidningsløst som muligt igennem et behandlingsforløb, samt at sikre, at en medarbejder, der har været udsat for en skade, kan komme tilbage på arbejdsmarkedet på den mest optimale måde. Formålet med at tilbyde denne rehabiliteringsrådgivning er at reducere de længerevarende sygdomsforløb, der ofte er meget ressourcetunge for virksomheden, men også mentalt opslidende for den skadelidte medarbejder.

Helga er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med rehabilitering og arbejdsskadesager siden 1995 både som selvstændig og som ansat i fagbevægelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Codan Forsikring A/S

Mads Houe, PR manager

Tlf: 33 55 24 84, mobil: 30 37 83 53

E-mail: mdq@codan.dk

 

For kundehenvendelser

Kontakt os på: Tlf.: 33 55 55 50

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 22.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR her.

Læs mere om Codan på www.codan.dk.