SKAT

CSC garanterer problemfri indberetning af moms

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 10:38 CET

Den eksterne leverandør CSC har garanteret SKAT, at virksomhederne ikke får problemer med TastSelv Erhverv, når de skal indberette moms senest den 10. november. Samtidig fremrykker Skatteministeriet nu et udbud, efter at CSC ikke har formået at levere en tilfredsstillende drift af systemet.

Flere virksomheder har i årets løb oplevet problemer med at indberette skat og moms på SKATs selvbetjeningssystem TastSelv Erhverv. CSC, som er den eksterne leverandør, har på et møde garanteret Skatteministeriet, at indberetningen for 3. kvartal kommer til at forløbe problemfrit.

- Det har været os magtpåliggende at få en garanti for, at TastSelv Erhverv vil køre upåklageligt resten af året. CSC's direktion har i går lovet os, at virksomhederne ikke vil støde på flere it-vanskeligheder i år med at indberette moms og skat, siger departementschef Peter Loft, Skatteministeriet.

Fremrykker udbud
Skatteministeriet har på baggrund af den utilfredsstillende drift af TastSelv-systemet besluttet at fremrykke udbuddet af den integrationsplatform, som blandt andet TastSelv Erhverv kører på. Med det nye udbud ønsker Skatteministeriet at sikre driften af en række andre vitale systemer.

- CSC havde kontrakt på at drive integrationsplatformen frem til 2012, men i lyset af de problemer, vi har oplevet, har vi besluttet at lave udbuddet allerede nu, så det træder i kraft fra 2011. Vi kan ikke leve med, at virksomhederne ikke får den service, de har krav på. Det digitale indberetningssystem er en vigtig del af rygraden i hele vores skattesystem og skal ganske enkelt fungere, siger Peter Loft. 

Det har været nødvendigt for Skatteministeriet at handle nu, da der i løbet af 2011 vil blive sat en række nye vitale systemer i søen. Det drejer sig for eksempel om det digitale motorregister, et nyt inddrivelsessystem og et nyt opkrævningssystem. De nye systemer skal køre på samme platform som TastSelv Erhverv, og udbuddet skal derfor sikre en stabil og pålidelig drift af alle systemerne. 

- Vi står over for en gigantisk implementeringsøvelse, som vi skal ruste os bedst muligt til. Derfor har vi nu taget et helt nødvendigt skridt, der kan sikre brugerne bedst muligt mod nedbrud og andre fejl, pointerer Peter Loft.

http://www.skat.dk

Pressekontakt
SKATs pressefunktion
7237 0900


SKAT
Økonomi og Kommunikation, Østbanegade 123
2100 København Ø
Danmark