Dagrofa

Dagrofa-millioner klar til lokale butiksprojekter

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2016 11:12 CEST

Lukker købmanden, så falder boligpriser, og bylivet dør ud. Derfor kæmper ildsjæle mange steder indædt for deres lokale dagligvarebutik. Ny onlinedrejebog finansieret af KFI Erhvervsdrivende Fond samler relevant viden og hjælper borgergrupper på vej mod økonomisk bæredygtige butiksprojekter. Dagrofa bakker op med en pulje på 70 millioner kr.

Købmandsbutikker i mindre byer oplever stigende opbakning fra lokalsamfundet. Alene de seneste år har dagligvarekoncernen Dagrofa været med i en håndfuld butiksprojekter, hvor borgere har stillet med risikovillig kapital på op til tre millioner kr. til sikring af deres lokale dagligvarebutik.

”Borgerne i de mindre byer har en stigende bevidsthed om, at de ikke kun mister et sted at købe rugbrød, men også et lokalt samlingspunkt, hvis købmanden lukker. Dertil kommer, at butiksdød rammer boligpriserne hårdt. Derfor ser vi flere og flere eksempler på, at borgerne selv tager initiativ til at bevare den lokale købmand”, siger Per Thau, koncernchef i Dagrofa.

En Megafon-undersøgelse fra foråret 2016 viste, at lokal adgang til dagligvarebutikker er det allermest afgørende for, hvor danskerne bosætter sig. I undersøgelsen svarede 83 procent af deltagerne, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt for deres valg af bopæl, at der er en lokal dagligvarebutik.

Drejebog hjælper projekter på vej

For at understøtte udvikling og etablering af nye købmandsbutikker lancerer Dagrofa sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond en ny onlinedrejebog, www.butiksdrejebogen.dk. Drejebogen er en guide, der hjælper lokale ildsjæle med at afdække de økonomiske forhold bag et muligt butiksprojekt på professionel vis og giver adgang til en række vigtige dokumenter og skabeloner, der gør arbejdet med at realisere en butik lettere.

Som led i projektet lancerer KFI en pakke, hvor borgergrupper kan søge om midler til de indledende analyser af bl.a. markedspotentiale, drift og finansiering. Og til at sikre økonomien for bæredygtige butiksprojekter står Dagrofa i 2017 klar med en husleje- og driftspulje på 70 millioner kr., som bl.a. skaber tryghed for langvarig butiksleje for de lokale investorer og kreditforeninger.

”Vi ser gode muligheder for at bakke op om og udvikle dagligvarehandlen i de mindre bysamfund, og det er en væsentlig del af Dagrofas vækststrategi. Men det er vigtigt at fjerne al romantik og afdække den økonomisk bæredygtige kerne i projekterne. Derfor samler vi en lang række dokumenter, vejledninger og ’best practice’ i en ny, online drejebog, der hjælper borgergrupper i arbejdet med at udvikle realistiske købmandsprojekter. Altså projekter, der har et solidt finansielt og driftsmæssig grundlag, inden vi og borgerne selv hiver penge op ad lommerne”, forklarer Per Thau.

Lokale millioner sikrer dagligvarebutik

De seneste to år har Dagrofa været med i en håndfuld butiksprojekter i mindre byer, hvor borgerne selv har stillet risikovillig kapital på op til 3 millioner kr. til bevarelsen af den lokale købmandsbutik. Blandt andet i Bælum i Himmerland, hvor 375 anpartshavere indsamlede 2,8 millioner kr. som egenkapital for etableringen af en ny, stor SPAR-butik.

”Bælum er et godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at finansiere projekter, når borgerne står sammen. Det betyder, at vi som detailkoncern kan gå med i projekter, hvor den fundamentale finansiering af bygninger og eventuelt inventar er på plads. Det skaber rum for, at købmanden får en ordentlig økonomi. Og det er afgørende for, at butikken kan blomstre, og at der bliver skabt en positiv spiral med løbende sortimentsudvikling og stigende lokalt indkøb”, siger Per Thau.

Typisk indsamler byernes borgere mellem 1,5 og 3 millioner kr. i risikovillig kapital, der danner grundlag for aftaler om yderligere finansiering. Sammen med Dagrofa, som stiller en huslejegaranti til økonomisk bæredygtige projekter, gør det, at butikken får en sund økonomi.

Medejerskab giver vækst

De første erfaringer fra syv projekter i Jylland og på Sydfyn viser, at de by-ejede butikker gennemsnitligt ligger 14% over den forventede omsætningsvækst og med en vækst på over 50% per butik.

Indsatsen for at sikre professionel hjælp til de lokale ildsjæle bliver hilst velkommen af De Samvirkende Købmænd (DSK), som følger udviklingen for de lokale købmandsbutikker tæt.

”Vi hilser det velkommen, at der bliver sat fokus på, hvordan lokale ildsjæle går professionelt og økonomisk bæredygtigt til værks, når de kaster sig over lokale butiksprojekter. Grundig og professionel forberedelse er afgørende for at minimere risiko for borgere og andre investorer. Derfor er Dagrofas og KFI’s drejebogsinitiativ guld værd for lokalsamfund, som ønsker at udvikle eller genetablere en lokal dagligvarebutik”, siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, og han tilføjer:

”Faktum er, at lokale indkøbsmuligheder er noget rigtig mange lokalbyer har fokus på, og at det er noget, som har stor betydning for både huspriser og tilflytning i en by”.

Drejebogen er sponsoreret af KFI Erhvervsdrivende Fond og udarbejdet i samarbejde mellem DSK, Dagrofa, KFI og BK NORD A/S, Arkitekter & Ingeniører. Se mere på www.butiksdrejebogen.dk

Yderligere information

Kontakt venligst:

Koncernchef i Dagrofa, Per Thau, 4499 3402

Adm. direktør i BK Nord, Bente Søgaard, 2223 2430

KFI Erhvervsdrivende Fond, 3918 2600

Dagrofa koncernen omsætter for ca. 20 milliarder kroner om året og beskæftiger omkring 16.500 ansatte. Koncernen består i dag af butikskæderne MENY, KIWI, SPAR, Min Købmand, Let-Køb samt FoodService Danmark og Dagrofa Logistik.