Udenrigsministeriet

Danmark atter vært for stort internationalt møde om retsforfølgning af pirateri

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2011 16:37 CEST

Danmark er igen vært for et større internationalt møde i den juridiske arbejdsgruppen om pirateri under FN. Udenrigsminister Lene Espersen er optaget af at sikre, at tilbageholdte pirater kan blive retsforfulgt.

Udenrigsminister Lene Espersen udtaler i den forbindelse: 

”Jeg er meget optaget af at sikre, at de pirater, som danske fartøjer tilbageholder, også bliver stillet for en domstol og får deres velfortjente straf. Det glæder mig derfor, at over 1000 pirater i dag sidder bag tremmer i 20 lande kloden over. Det er bevis på, at arbejdet i den dansk-ledede internationale arbejdsgruppe med at finde svar på de juridiske udfordringer forbundet med pirateri ikke har været forgæves. 

Jeg glæder mig i den forbindelse også meget over, at overgivelsen af de 24 tilbageholdte pirater til Kenya blev bragt på plads i går, og at de nu vil blive retsforfulgt. Vi har haft et fremragende samarbejde med Kenya i denne sag. Det bevismæssige vil altid være en udfordring – men sagen hér viser, at overgivelse til national retsforfølgning i regionen kan finde sted, når beviserne er til det. Netop effektivt internationalt samarbejde om øget national retsforfølgning af mistænkte pirater i regionen er vejen frem, hvis vi skal pirateriet i området til livs”. 

Baggrund: 
Den 20.-21. juni 2011 er Danmark på ny vært for et større internationalt møde i den juridiske arbejdsgruppe (Working Group 2), der henhører under den internationale kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias kyst (CGPCS), der mødes den 14. juli 2011 i New York under singaporeansk formandskab. 

Abejdsgruppens møde finder sted, netop som Danmark – efter et omfattende diplomatisk fodarbejde og et forbilledligt samarbejde med Kenya - har overgivet 24 personer tilbageholdt på Esbern Snare til Kenya m.h.p. retsforfølgning for pirateri.

Fremme af internationalt samarbejde om øget national retsforfølgning af mistænkte pirater i regionen er netop den tilgang, som der er arbejdet intenst med i arbejdsgruppen – og den konkrete sag er et godt eksempel på, hvad et sådant samarbejde kan udrette. 

Der er tale om det 8. møde på 2½ år som led i det omfattende internationale samarbejde iværksat på opfordring fra FN’s Sikkerhedsråd og med Danmark i en ledende rolle på det retlige område. Mødet vil have deltagelse af repræsentanter fra næsten 60 lande og internationale organisationer, herunder African Union, EU, FN, IGAD, IMO, INTERPOL, NATO og Arab League.
 
Landene omkring Afrikas Horn er normalt repræsenteret ved Kenya, Marshall-øerne, Mauritius, Oman, Seychellerne, Somalia TFG, Tanzania og Yemen, ligesom der er deltagelse af lovreform-eksperter fra Puntland og Somaliland. De 115 deltagere kommer hovedsageligt fra nationale udenrigs-, forsvars- og justitsministerier, herunder anklagemyndigheder. 

Med afsæt i FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1851 blev den internationale kontaktgruppe nedsat i januar 2009 for at koordinere indsatsen mod pirater ud for Somalias kyst.
 
Danmark - repræsenteret ved Udenrigsministeriet - har formandskabet for den juridiske arbejdsgruppe, der bl.a. har til formål at identificere praktiske løsninger på de juridiske udfordringer forbundet med pirateribekæmpelse. 

Arbejdsgruppens drøftelser har indtil videre resulteret i en række konkrete juridiske ”værktøjer”, bl.a. vedr. nationale regelsæt, jurisdiktion, samarbejde med lande i regionen om overdragelse/retsforfølgning, beviskrav og kapacitetsopbygning. 

Som formand for arbejdsgruppen arbejder Danmark herudover for at skabe et internationalt system, der sikrer, at pirater bliver retsforfulgt. De konkrete og retlige rammer for retsforfølgning af pirater vil derfor atter være i fokus, herunder fortsatte drøftelser af den såkaldte "post trial transfer"-model, hvorefter pirater retsforfølges i et land for siden at overføres til afsoning i FN-byggede og monitorerede fængsler i selve Somalia. Også brugen af private væbnede vagter samt bevisindsamling er på dagsordenen. 

Arbejdsgruppen er led i de flerstrengede internationale bestræbelser på at komme pirateri ud for Østafrikas kyst til livs. Den eneste langsigtede, bæredygtige løsning er naturligvis at sikre et stabilt Somalia. Indtil dette mål er nået, er der imidlertid behov for en stærk international indsats mod pirateri i området. Med sin aktive og centrale rolle i bestræbelserne på at styrke den internationale retsorden og som betydelig søfartsnation, spiller Danmark en aktiv rolle i anti-pirateribestræbelserne. Den danske indsats bliver ydet på en række fronter og er med til at afhjælpe truslen fra pirater mod danske sejlere, søfolk og rederier, jf også regeringens nyligt offentliggjorte pirateristrategi. 

For yderligere oplysninger kan arbejdsgruppens formand, chefen for Udenrigsministeriets juridiske tjeneste, ambassadør Thomas Winkler, kontaktes på tlf. 33 92 03 27, e-mail: thowin@um.dkKONTAKT

Thomas Winkler,
chef for Udenrigsministeriets juridiske tjeneste,
ambassadør,
T: 33 92 03 27
Mail: thowin@um.dk