Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Danmark er i Europas innovations-top 2

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 06:23 CET

Danmark er i år nummer 2 på den netop offentliggjorte rangliste Innovation Union Scoreboard 2010.

Danmarks flotte placering dækker primært over vækst i antallet af ph.d-uddannede og antallet af internationale publikationer, vækst i udenlandske indtægter fra licenser og patenter, samt stigende offentlige investeringer i forskning og uddannelse.

– Det er positivt, at Danmark også i den nyeste årsrapport tilhører gruppen af førende, innovative nationer i Europa, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

De nyeste tal i 2010-rapporten er baseret på en sammenvejning af tal fra 2006–2010, hvor hovedvægten ligger på tal fra 2008–2009. Derfor er der kun i begrænset omfang taget hensyn til de positive effekter af de øgede offentlige investeringer i forskning og innovation i 2010 samt den forventede vækst i de danske virksomheders egen forskning, udvikling og innovation, som har kunnet konstateres som reaktion på den finansielle krise.

– Finanskrisen har stillet erhvervslivet over for helt nye udfordringer. Udover at effektivisere har mange virksomheder satset yderligere på forskning, udvikling og innovation. Det lover godt for den fremtidige innovationsevne i dansk erhvervsliv.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at adgangen til risikovillig kapital er blevet mindre end i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, og at der fortsat er udfordringer med hensyn til de små og mellemstore virksomheders arbejde med innovation.

– Meget tyder på, at dansk erhvervsliv kommer styrket ud af finanskrisen. Der er stadig udfordringer, men det er værd at notere sig, at de tiltag regeringen har iværksat i 2010 for at styrke adgangen til risikovillig kapital endnu ikke indgår med fuld vægt i undersøgelsen. Ligeledes har jeg igangsat et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan vi hurtigere og mere effektivt kan få viden ud til de mindre virksomheder til gavn for innovation og vækst.

Den årlige Innovation Union Scoreboard udarbejdes af Europa-Kommissionen som led i EU-landenes Lissabon-strategi om at styrke Europas konkurrenceevne i vidensamfundet.

For yderligere kommentarer fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kontakt kommunikationschef Anders Frandsen, tlf.: 30488450.

For yderligere information om Innovation Union Scoreboard 2010-rapporten, kontakt Forsknings- og Innovationsstyrelsen, fuldmægtig Jan Windmüller, tlf.: 3392 9774, jwi@fi.dk.