Udenrigsministeriet

Danmark fortsat i spidsen for det internationale ligestillingsarbejde

Pressemeddelelse   •   Jun 13, 2011 10:16 CEST

Læs Danmarks nye køreplan for ligestilling. Køreplanen fremhæver 15 konkrete aktitiviteter for ligestillingsindsatsen i 2011.

Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde fra 2010 udmøntes gennem årlige køreplaner på strategiens fem prioritetsområder. Køreplanen for ligestilling sætter mål for Danmarks indsats for ligestilling i udviklingssamarbejdet i 2011. 

Køreplanen for ligestilling lægger vægt på at konsolidere og styrke arbejdet for at fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder og muligheder i dansk udviklingspolitik såvel som i udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken. 

Ligestillingsarbejdet bygger på det momentum, som er skabt i kølvandet på den danske MDG3-kampagne d.v.s. for FN’s mål om ligestilling og kvinders muligheder. Danmark går fortsat i spidsen i det internationale arbejde for at sikre ligestilling, og ligestilling vil stå højt på dagsordenen i dialogen med partnerlandene. Samtidig skal kvindernes seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder sikres og fremmes. 

Køreplanen fremhæver 15 konkrete aktiviteter for ligestillingsindsatsen i 2011. Eksempelvis støttes regeringsinstitutioner og NGO’er , som arbejder med ligestilling i partnerlandene. Man træner kvinder i etablering af virksomheder. Og i Kenya fremmes adgangen til familieplanlægning og moderne svangerskabsforebyggende midler.