Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Danmark satser på værtskab for forskningens "olympiske lege"

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 11:01 CET

Europas største forskningsfestival skal i sommeren 2014 foregå i København. Det arbejder Danmark hårdt for og afleverer til januar en ansøgning, som skal sikre, at op imod 5.000 forskere, virksomheder, institutioner og andre kan deltage i Euroscience Open Forum (ESOF) på dansk jord.

– København og Øresundsregionen er en højt profileret videnregion med mange universiteter og store virksomheder, der alle kan bidrage til, at forskningsfestivalen bliver en særlig oplevelse. Med forskere og erhvervsfolk samlet fra hele Europa vil Danmark få en unik mulighed for at skabe opmærksomhed om de ting, som gør Danmark til noget særligt – ikke blot fra en forskningsmæssig vinkel, men også som samfund og nation, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Videnskabsministeriet udarbejder buddet om ESOF 2014 i samarbejde med Wonderful Copenhagen. Formanden for Danmarks Grundforskningsfond, professor Klaus Bock, er udpeget som Champion og står dermed i spidsen for ansøgningen.

Med mottoet "Science Building Bridges" har ESOF 2014 forskning, uddannelse og innovation som omdrejningspunkt og samler såvel ledende og etablerede som unge forskere for at skabe dialog mellem forskere, erhvervsfolk, journalister, politiske beslutningstagere og den brede offentlighed.

De danske traditioner med åbenhed i forskningen og inddragende debatter om forskningspolitiske emner skal skinne igennem i ESOF 2014.

– Vi ønsker at sætte den danske model for borgerinddragelse på dagsordenen. Dansk forskning er højt anerkendt og respekteret i Europa og resten af verden. Den danske model bygger på et åbent sammenspil og en stor grad af tillid i samfundet til vores forskningsinstitutioner og en kvalificeret forskningsformidling. Dette budskab skal være kernen i den ansøgning, vi afleverer til Euroscience, siger professor Klaus Bock.

Siden ESOF første gang fandt sted i Stockholm i 2004, er begivenheden vokset i popularitet og størrelse. I Stockholm deltog ca. 1.800 personer, mens der forventes ca. 5.000 deltagere i Dublin, som er værtsby for ESOF i 2012. Under ESOF er der en lang række aktiviteter, der kan deles i fire kategorier – forsker til forsker, forsker til virksomhed, forskerkarrieren og forskningsformidling til den brede offentlighed, som i høj grad også vil gøre ESOF synlig i gadebilledet for de almindelige københavnere.

I de kommende uger skal Videnskabsministeriet og Klaus Bock i samarbejde med Wonderful Copenhagen indsamle opbakning til ansøgningen, så Danmark kan præsentere et stærkt konsortium af forskningsinstitutioner, forskningsfonde, virksomheder og andre nøglepersoner på området.

Ansøgningen til ESOF 2014 afleveres den 14. januar 2011. Værtsbyen bliver offentliggjort ved udgangen af marts 2011.

Yderligere oplysninger: videnskabminister Charlotte Sahl-Madsen via kommunikationschef Anders Frandsen, tlf: 3048 8450, e-mail: .

Professor Klaus Bock, tlf: 3318 1950, e-mail: .

Kontorchef Kim Brinckmann i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tlf: 7226 5519, e-mail: .